Tiedekeskus Heurekan ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n vuonna 2019 järjestämässä ideakilpailussa noudatettiin Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä. Havainnekuva Pentti Kareojan ja Aimo Katajamäen voittajaehdotuksesta ”Musta tuntuu…”.

Viime vuonna Suomen Taiteilijaseurassa käynnistyneen julkisen taiteen strategiatyön tavoitteena on palvella erilaisia kilpailunjärjestäjiä ja taiteen tilaajia jatkossa yhä paremmin ja joustavammin, samalla varmistaen taiteilijoiden edut ja oikeudet. Tiivis yhteistyö on ollut onnistuneen hankkeen avain: uudistustyössä on kuultu laajasti taiteilijoiden, tilaajien ja muiden julkisen taiteen asiantuntijoiden näkökulmia ja toiveita.

Julkisen taiteen suosio kasvaa Suomessa, mikä tarkoittaa myös enemmän teostilauksia ja taidekilpailuja, joiden avulla teoksia hankitaan. Tämä on tietenkin ilonaihe ja myös tavoite: parhaimmillaan hankinnat tuottavat taiteilijoille työmahdollisuuksia ja korkeatasoista taidetta julkiseen tilaan.

Ympäri maata ja erilaisissa taidehankkeissa käytetyt tilausprosessit ovat kuitenkin edelleen varsin kirjavia eivätkä aina palvele tilaajaa tai taiteilijaa parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki kilpailunjärjestäjät eivät myöskään tunne tai muista aina huomioida korkeatasoisen taidekilpailun reunaehtoja, jotka liittyvät esimerkiksi arviointivaiheen tasavertaisuuteen, palkintosummien suuruuteen tai kilpailusalaisuuden säilymiseen.

Tähän yhtenäisten käytäntöjen ja hyvien toimintamallien lisääntyneeseen tarpeeseen pyrki vastaamaan viime vuonna käynnistynyt Suomen Taiteilijaseuran julkisen taiteen strategiaprosessi. Mittavan rupeaman aikana seuran taidekilpailujen säännöt päivitettiin, minkä lisäksi laadittiin ensi kertaa ohjeistukset uusille julkisen taiteen tilausmalleille, portfoliohaulle ja rinnakkaiselle luonnostilaukselle. Uudistustyön tavoitteena on palvella erilaisia kilpailunjärjestäjiä ja taiteen tilaajatahoja yhä paremmin ja joustavammin, ja varmistaa samalla taiteilijan edun ja oikeudet. Työssä on kuultu laajasti niin taiteilijoiden kuin tilaajien näkökulmia ja toiveita.

Sadan vuoden kuluessa muotoutuneet ja taiteilijayhteisön hyväksymät Suomen Taiteilijaseuran kilpailusäännöt tarjoavat pohjan hyvin erilaisille ja eri kokoisille kilpailuille. Useaan kertaan testattujen, valmiiden toimintamallien käyttäminen takaa riidattoman ja korkeatasoisen lopputuloksen sekä järjestäjän että osallistuvien taiteilijoiden kannalta.

Kilpailusääntöjen tulee kuitenkin elää ja kehittyä ajassa kuvataiteen ja taidekilpailujen rinnalla. Jatkossa kilpailusääntöjä on kahdet: avoimen kilpailun säännöt ja kutsukilpailun säännöt. Niinpä portfoliohaku ja rinnakkainen luonnostilaus huomioiden, Suomen Taiteilijaseuran säännöt ja ohjeistukset kattavat jatkossa neljä eri taiteen tilaamisen tapaa. Lisäksi seuran kilpailuasiamies neuvoo julkisen taiteen tilaajaa läpi hankintaprosessin aina sopivan kilpailumuodon tai tilausmallin löytämisestä taiteilijavalinnan tekemiseen ja siitä tiedottamiseen

Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjen ja ohjeistusten käyttäminen on osoitus taidehankkeen ammattimaisuudesta, korkeasta taiteellisesta laadusta sekä taiteilijoiden tasapuolisesta kohtelusta tilausprosesseissa. Taiteilijaseura ei suosittele jäsenjärjestöjen taiteilijoille osallistumista muihin kuin hyväksymiinsä kilpailuihin tai julkisen taiteen hakuihin eikä viesti kanavissaan kilpailuista tai hauista, joissa sääntöjä tai ohjeistuksia ei noudateta.