Kuvataiteen talo on kahdentoista taideorganisaation käynnistämä hanke, joka selvittää visuaalisille taiteille omistetun talon perustamista Helsinkiin. Aiheesta tilattu esiselvitys julkistetaan 29. tammikuuta.

Kuvataiteen talo -hanke tähtää kuvataidealan toimijoiden yhteistyön tiivistämiseen, kentän rakenteiden kehittämiseen ja kuvataiteilijoiden työskentelyedellytysten parantamiseen. Yhteinen Kuvataiteen talo palvelisi myös kuvataiteen yleisöjä ja samalla vahvistaisi Helsingin profiilia kuvataidekaupunkina. Aiheesta tilattu esiselvitys julkistetaan keskiviikkona 29.1.2020.

Kuvataiteen taloa koskevan esiselvityshankkeen käynnistivät keväällä 2019 Suomen Taiteilijaseura ja sen kuusi jäsenliittoa – Muu ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto, Suomen Taidegraafikot, Taidemaalariliitto ja Valokuvataiteilijoiden liitto – sekä viisi muuta organisaatiota: AV-arkki, Frame Contemporary Art Finland, Galleria Huuto, Ornamo ja Kuvasto. Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön visuaalisen taiteen alan välittäjäportaan kehittämisavustusta.

Kuvataiteen talo on Suomen mittakaavassa merkittävä hanke. Taloon kaavaillaan toimi- ja työskentelytilojen lisäksi näyttely- ja yleisötiloja, ravintolapalveluita sekä mahdollisesti koulutus- ja harrastetiloja. Talo toimisi yhteisöllisenä tilana taiteilijoille ja taiteellisesti korkeatasoisena näyttelytilana kuvataiteen yleisöille. Esiselvityshanke arvioi, että yhteinen toimitila loisi kentälle uudenlaista synergiaa, keskittäisi kuvataiteilijoille suunnatut palvelut yhteen paikkaan ja tehostaisi organisaatioiden resursseja.

Talon fyysinen sijainti on vielä avoinna, mutta esiselvityksessä mahdollisina tilavaihtoehtoina nähdään ainakin Suvilahden voimala-alue sekä Kampissa sijaitseva Kaartin lasaretti. Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto on ilmaissut kiinnostuksensa sijoittaa hankkeeseen pääomaa.

Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä jatkoavustuksen Kuvataiteen talon toimintakonseptin kehittämiseksi vuoden 2020 aikana. Esiselvityshanke osoittaa, että visuaalisen alan toimijoilla on vahva tahto kehittää toimintaansa ja uusia yhteistyön muotoja viemällä Kuvataiteen talo -hanketta eteenpäin.