Koronan neljäs aalto aiheutti tulonmenetyksiä noin puolelle kuvataiteilijoista. Museoiden ja gallerioiden auki pitäminen todennäköisesti vähensi tulonmenetyksiä jonkin verran.

Suomen Taiteilijaseura selvitti koronan vaikutuksia kuvataiteilijoiden toimeentuloon syksyllä 2021 ja keväällä 2022. Koko maassa oli tuolloin käytössä laajoja rajoitustoimenpiteitä koronan neljännen aallon vuoksi.

Kyselyyn vastanneista kuvataiteilijoista 58 % ilmoitti tulonmenetyksiä syksyllä 2021 (syys-joulukuu). Neljännen koronan aallon aikaan tammi-maaliskuussa 2022 tulonmenetyksiä oli 53 %:lla.

Vastaavasti aiemmissa kyselyissä alkuvuonna 2021 tulonmenetyksistä ilmoitti suurempi osuus, jopa 76 % vastaajista.

- Merkittävä ero aiempiin pandemian aaltoihin oli, että neljännen aallon aikana taidemuseot ja galleriat saivat olla auki. Se on varmasti osiltaan vaikuttanut siihen, että tulonmenetykset olivat aiempia aaltoa pienempiä, vaikka ne edelleen olivat merkittäviä. Tämä on hyvä pitää mielessä, mikäli tulevaisuudessa joudumme vastaavaan pandemiatilanteeseen, sanoo Taiteilijaseuran va. toiminnanjohtaja Annu Kemppainen.

Tulonmenetykset kohdistuivat yleisimmin teosmyyntiin (53 %), opetustehtäviin työpajoissa ja kursseilla (30 %), opetustehtäviin taiteen perusopetuksessa (22 %) sekä muuhun taiteelliseen työhön liittyvään työhön tai tulonlähteeseen (39 %).

Vain viidesosa vastaajista ilmoitti, että korona ei ollut aiheuttanut heille ollenkaan tulonmenetyksiä. Neljä viidestä vastaajasta oli hakenut koronan aiheuttamiin tulonmenetyksiin avustusta tai rahoitusta esimerkiksi Taiteen edistämiskeskukselta tai säätiöltä.

Suomen Taiteilijaseura on julkaissut vastaavia koronakyselyitä myös tammikuussa 2021 ja toukokuussa 2021. Kyselyyn kerättiin vastauksia suomeksi ja englanniksi, ja kyselyä jaettiin Taiteilijaseuran ja sen jäsenliittojen viestintäkanavissa.

Kyselyyn vastasi verkkokyselyllä 64 kuvataiteilijaa. Kyselyn vastaukset kerättiin huhti-toukokuussa 2022. Uusimman kyselyn vastaajajoukko jäi aiempia suppeammaksi, joten tulokset ovat viitteellisiä.