Kuvassa tyhjät seinät valkoisessa galleriatilassa

Kuvataiteilijoiden merkittävät tulonmenetykset alkuvuodelta kertovat alan ahdingon pitkittymisestä. Kuvataiteen alan näkökulmasta koronatukien jakautuminen hakupaineen mukaisesti huomioi yhdenvertaisimmin eri taiteenalojen ammattilaisten vaikean tilanteen.

Kuvataiteilijoiden vaikea talous- ja työtilanne ei ole helpottanut alkuvuonna 2021, kertoo Suomen Taiteilijaseuran tuore kysely. 76 prosentille kyselyyn vastanneista kuvataiteilijoista oli aiheutunut tulonmenetyksiä koronaviruksen ja siitä johtuvien rajoitustoimenpiteiden vuoksi tammi-maaliskuussa 2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 163 kuvataiteilijaa.

Vastaajien ilmoittamien tulonmenetysten kokonaismäärä vuoden ensimmäisten kolmen kuukauden ajalta oli noin 450 000 euroa. Kuvataiteilijoiden kokonaisjoukkoon (3 300) suhteutettuna kuvataiteilijoiden kokonaistulonmenetykset alkuvuodelta kohoavat yli 9 miljoonaan euroon. Tulonmenetysten määrä on pysynyt jokseenkin samalla tasolla viime vuodesta, mikä kertoo alan vaikean tilanteen pitkittymisestä. Kyselyn tuloksista tiedotetaan tarkemmin lähiaikoina.

Alan ahdingosta kertoo myös kuvataiteilijoiden suuri määrä Taiteen edistämiskeskuksen kautta jaettavien koronatukien hakijoina. Kuvataide oli musiikkialan jälkeen toiseksi suurin tukien hakija ja saaja viime vuoden hakukierroksilla.

Viimeisin, 128 miljoonan euron koronatukipaketti kulttuurialalle on äärimmäisen kaivattu. On selvää, ettei paketti vastaa menetysten valtavaa kokonaismittakaavaa, mutta vapaan kentän ahdinko on huomioitu aikaisempaa paremmin. Paketista 65 miljoonaa euroa osoitetaan Taiken kautta alan ammattilaisille ja toiminimille. Tukien jakokriteereistä on käyty vilkasta keskustelua.

”Kuvataiteen alan näkökulmasta hakupaineeseen perustuva malli on olosuhteisiin nähden toimivin ja yhdenvertaisin. Jokainen koronan eri tavoin koettelema taiteenala ja yksittäisen hakemuksen takana oleva ammattilainen kaipaa nyt apua”, toteaa Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki.

Taiken kautta jaettavien tukien hakukriteerit ovat ammattimaisuus, työsuunnitelma ja koronan aiheuttamat tulonmenetykset.

Eri taiteen aloilla ammattimaisuus määritellään eri tavoin, eikä se esimerkiksi kuvataiteessa lähtökohtaisesti perustu taiteellisesta työstä saatavaan ansiotuloon. Kuvataiteilijoilla tulot vaihtelevat merkittävästikin eri vuosien välillä näyttelyiden, teosmyynnin ja teostilausten syklimäisyydestä johtuen. Taiteellisesta työstä saatava tulo, etenkään säännönmukainen, ei aina ole ammattikuvataiteilijan pääasiallinen toimeentulolähde, eikä näin ollen olisi luotettava kriteeri myöskään koronatukia jaettaessa.

Jo tällä hetkellä tuen saamiseksi täytyy perustella koronasta johtuvat tulonmenetykset. Korona-aikana Taike on myös selkeyttänyt työsuunnitelmaa koskevia vaatimuksiaan. Työsuunnitelmaksi riittää kuvaus ammattitaidon ylläpitämisestä, kuten harjoittelusta, mikä helpottaa hakijoita tilanteessa, jossa tulevan suunnitteleminen on vaikeaa tai mahdotonta.