Vauhdilla levinnyt koronavirus ja sen myötä Suomeen julistetut poikkeusolot vaikuttavat laajasti taide- ja kulttuurialan toimintaan ja taiteilijoiden toimeentuloon. Viruksen leviämisen hidastamiseksi esimerkiksi valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera ja kirjastot suljetaan 13.4.2020 saakka.

Ihmisten terveys ja turvallisuus ovat etusijalla. Suosittelemme kaikkia noudattamaan viranomaisohjeistuksia ja välttämään lähikontakteja mahdollisimman paljon riskiryhmien suojelemiseksi.

On selvää, että koronaviruksen aiheuttamat taloudelliset menetykset tulevat olemaan taide- ja kulttuurialalla merkittäviä. Kulttuurilaitosten ja taiteen esittämistilojen sulkeminen sekä muut varautumistoimenpiteet vaikuttavat sekä niiden henkilökuntaan että taiteellista sisältöä tuottaviin ammattilaisiin.


Kuvataiteen kentälle aiheutuvat taloudelliset menetykset

Suomessa työskentelee noin 3 300 ammattikuvataiteilijaa sekä toimii 113 taidegalleriaa ja 67 taidemuseokohdetta. Taidetapahtumia järjestetään keskimäärin 40 vuodessa. Kuvataidekohteisiin tehdään 4,6 miljoonaa käyntiä vuosittain. Koronaviruksen vaikutus kuvataiteilijan toimeentuloon palkkojen ja palkkioiden sekä teosmyynnin vähenemisen kautta on huomattava. Taloudellinen isku kohdistuu myös välittäjärakenteisiin, kuten taidegallerioihin, museoihin sekä taiteilijaseuroihin.

Kuvataiteilijan toimeentulo muodostuu monista eri lähteistä. Suorimmin koronavirus vaikuttaa taidemarkkinoihin, eli taiteen myyntiin gallerioissa. Kolmen kuukauden ajanjaksolla taidekaupan hidastuminen tai pysähtyminen merkitsisi noin 2,2 miljoonan euron tulonmenetystä, josta noin 50 prosenttia kohdistuisi taitelijoihin ja 50 prosenttia gallerioihin.

Kuvataiteilijan keskiansio apurahoja lukuun ottamatta on noin 21 000 euroa vuodessa. Tästä yli puolet on muuta kuin taiteellista työtä. Laskennallinen ansionmenetys 3 kuukauden ajalta koko kuvataiteilijakuntaa koskien on noin 17,3 miljoonaa euroa.

Tilanne vaikuttaa myös tekijänoikeuskorvausten kokonaissummaan vuoden 2020 osalta. Kuvasto ry:n arvion mukaan pudotuksia on odotettavissa kaikkiin Kuvaston keräämiin korvauslajeihin eli kuvankäyttö-, taiteen jälleenmyynti sekä näyttelykorvauksiin. Tämän hetken alustavan arvion mukaan kokonaisvaikutus korvauksiin vuonna 2020 on noin 200 000–250 000 euroa. Yksittäiselle kuvataiteilijalle tuntuvin muutos koskee näyttelykorvauksia, jotka perustuvat osin museoiden kävijämääriin.

Moni ajattelee, että itsenäistä taiteellista työtä tekevät kuvataiteilijat pystyvät jatkamaan työntekoa normaalisti kotona tai työhuoneella. Kuvataiteilijan työhön kuuluu usein kuitenkin myös esiintymisiä ja muita kontakteja vaativia työtehtäviä. Kuvataiteilijoille usein keskeisiä tulonlähteitä ovat lisäksi opetustehtävät eri asteisissa oppilaitoksissa sekä keikkaluonteiset työt, kuten yleisötilaisuudet tai työpajojen ohjaamiset. Koulujen, kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen tilojen sulkeminen vaikuttaa suoraan kuvataiteilijan välittömään toimeentuloon. Keikkaluonteisen työn peruuntumista ei itsensätyöllistäjälle useimmiten korvaa kukaan. Koulujen sulkeminen vaikuttaa myös perheellisten kuvataiteilijoiden mahdollisuuksiin harjoittaa ammattiaan.


Keinoja työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus selvittävät parhaillaan keinoja tukea taloudellisista menetyksistä kärsivää kulttuurialaa. Kuvataiteen alan kokonaistilannetta ja taloudellisia menetyksiä kartoitetaan parhaillaan nykytaiteen tiedotuskeskuksen Frame Finlandin laatiman kyselyn avulla. Kyselyyn voivat vastata 19.3.2020 mennessä kaikki kuvataideorganisaatiot, kuten museot, galleriat ja taiteilijaseurat. Suomen Taiteilijaseura ja Frame tekevät tilanteessa aktiivista yhteistyötä ja tiedonvälitystä tilanteen etenemisestä.

Taideneuvosto julkaisi maanantaina kannanoton, jossa se toivoo valtiolta ja kulttuuria tukevalta säätiökentältä nopeita ja poikkeuksellisia toimenpiteitä kulttuuri- ja taidealojen ahdingon lievittämiseksi. Taide- ja kulttuurialojen ammattiliitto TAKU ry on julkaissut oman vetoomuksensa taide- ja kulttuurialojen tukemiseksi. Näihin vetoomuksiin on koko taide- ja kulttuurialan helppo yhtyä. Kenttä tarvitsee nyt nopeita tukitoimenpiteitä, jotta suuremmat vahingot vältetään.

Korjaavana toimenpiteenä ehdotamme, että valtio ja säätiörahoittajat reagoisivat tilanteeseen nopeasti haettavien erillisapurahojen muodossa. Moni rahoittaja on jo tarjonnut joustoa apurahojen käytön ja hankesuunnitelmien osalta. Museoiden ja muiden näyttelytilojen sekä taiteen myyntiä harjoittavien toimijoiden tulonmenetyksien kompensointia lisärahoituksella tulee harkita.

Tekijänoikeuksien osalta keskeistä on, että digitaalisten oikeuksien osalta tulovirta ei katkea vaan että digitaalisiin oikeuksiin perustuvaa ansaintaa päinvastoin erityisesti kehitetään. Tärkeää on, että myös julkisin varoin operoivat toimijat hankkivat oikeudet ja pitävät niistä kiinni myös jatkossa.

Kannustamme niin yksilöitä kuin julkisia ja yksityisiä toimijoita tukemaan kulttuurialaa myös esimerkiksi ostamalla palveluihin ja esityksiin lahjakortteja tai olemalla pyytämättä rahoja takaisin peruuntuneesta esityksestä tai tapahtumasta. Useat galleriat ja taidelainaamot esittelevät teosvalikoimaansa myös verkossa, ja tarjoavat mahdollisuutta ostaa taidetta etänä.

Olemme koonneet sivuillemme tietopaketin koskien koronaviruksen ja siihen aiheutuvan poikkeustilanteen vaikutuksia kuvataiteilijan työhön. Lisäksi neuvomme ja palvelemme taiteilijakenttää tuttuun tapaan puhelimitse ja sähköpostitse.

Kehotamme niin taiteilijoita kuin taidealan toimijoita noudattamaan kaikessa toiminnassaan viranomaisten ohjeistuksia ja suosituksia. Virukseen liittyvää viranomaisviestintää ja viranomaisohjeita voi seurata Valtioneuvoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanavista.