Kuvataiteilijain huoltosäätiö on saanut testamenttilahjoituksen taidemaalari Pirkko Päivärinnalta (1929–2019). Huoltosäätiön hallitus on vastaanottanut testamentin ja huolehtii, että Päivärinnan muistoa ja testamentissa ilmaistua tahtoa kunnioitetaan. Testamentilla lahjoitetut varat on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti taidemaalareille myönnettäviin sairaus- ja työkyvyttömyysavustuksiin.

”Taidemaalariliiton jäsen Pirkko Päivärinta toimi kuvataiteilijana 1990-luvulta alkaen. Tätä aiemmin hän teki uran Kansaneläkelaitoksella. Taustansa takia on ymmärrettävää, että Päivärinta halusi auttaa varallisuudellaan juuri heitä, joita varten Kuvataiteilijain huoltosäätiö on olemassa”, kertoo Kuvataiteilijain huoltosäätiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Kinanen.

Kuvataiteilijain huoltosäätiön päätehtävä on tukea heikkoon asemaan esimerkiksi sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi joutuneita kuvataiteilijoita. Säätiö myöntää kertaluonteisesti tarveharkintaisia avustuksia taiteilijoille ja heidän omaisilleen.

"Testamentti on erinomainen keino jättää jälkeensä pitkäaikainen perintö, joka vaikuttaa monen ihmisen elämään vielä tulevaisuudessa. Lahjoitusten avulla pystymme tukemaan useampia hakijoita toimeentuloa koskevan huolen kanssa”, Mikael Kinanen sanoo.

Lisätietoa Kuvataiteilijain huoltosäätiöstä