Oppaaseen on koottu tietoa siitä, mistä kuvataiteilija voi saada tietoa kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Suomen Taiteilijaseura on julkaissut Kuvataiteilijan työhyvinvointi -oppaan. Opas on luettavissa verkkosivuiltamme suomeksi ja englanniksi.

Kuvataiteilija voi tehdä työtä itsensätyöllistäjänä, yrittäjänä tai palkkasuhteessa. Nämä erilaiset työn tekemisen muodot vaikuttavat siihen, mistä ja miten taiteilija voi hakea apua ja tukea työssä jaksamiseen ja työhyvinvointinsa parantamiseen.

Kuvataiteilija työskentelee usein ilman työsuhdetta, jolloin hän on itse vastuussa työhyvinvoinnistaan, terveydestään sekä työkykynsä ylläpitämisestä. Jos kuvataiteilija työskentelee työsuhteessa, vastuu työhyvinvoinnista on myös työnantajalla.

Opas muistuttaa, että työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työterveys, työturvallisuus sekä psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja henkinen työhyvinvointi - kaikki nämä tekijät vaikuttavat työssä jaksamiseen.
 

Lue Kuvataiteilijan työhyvinvointi -opas (pdf)


In English: Read the Guide Artist wellbeing (pdf)

This guide provides advice for visual artists on how to find information on issues related to comprehensive wellbeing at work.