Piirroskuvassa erilaisia taiteen tekemiseen käytettäviä välineitä, kuten kamera, pensselit, tietokone ja mustepullo.

Etsitkö sopivaa ehdokasta, jota äänestää kuntavaaleissa? Tutustu ympäri maata ehdolla oleviin kuvataiteilijoihin ja heidän ajatuksiinsa taiteesta ja kulttuurista kunnissa. Vuoden 2021 kuntavaalit järjestetään 13.6.2021, ennakkoon voi äänestää 26.5.–8.6.2021. Vaikuta kotikuntasi tulevaisuuteen äänestämällä!

 

Maria Huhmarniemi 

Hymyilevä nainen

Kunta: Rovaniemi
Puolue: Vihreät 
Ammatti: Taiteilija, tutkija, yliopiston lehtori, äiti

Linkki Maria Huhmarniemen verkkosivuille

 

Elisa Lientola 

Hymyilevä nainen

Kunta: Lahti
Puolue: Vasemmistoliitto 
Ammatti: Kuvanveistäjä, ammatillinen opettaja ja Lahden kaupunginvaltuutettu sekä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja.Viimeiset viisi vuotta toiminut Taikessa taiteen asiantuntijatehtävissä

Linkki Elisa Lientolan verkkosivuille

1.    Miten edistäisit kuvataiteilijoiden työtä ja kulttuurialan asemaa kotikunnassasi? 

Lahdessa kuvataiteilijat tarvitsisivat edullisia, monenlaista työtä ja yhdessä toimimista mahdollistavaa työtilaa. Kauno ry:n taloudelliset resurssit pitäisi varmistaa tasolle joka mahdollistaa työehtosopimuksen mukaisilla palkoilla ammattimaisen henkilöstön pitkäjänteisen työn. Tällä hetkellä Lahti tarjoaa vain pieniä projektiavustuksia taiteen tekijöille. Lahden kokoisessa kaupungissa pitäisi olla myös työskentelyapurahaa jaossa vuosittain.

Prosenttiperiaatetta tulee entisestään vahvistaa näyttelypalkkioiden olla kunnossa.

2.    Mikä on mielestäsi taiteilijoiden, taiteen ja kulttuurin merkitys kunnalle ja kuntalaisille? 

Taidetta tekevät taiteilijat ja parhaiten kaupunkilaisten arjessa resonoi paikallinen taide. Taide rakentaa kaupungin ja kaupunkilaisten identiteettiä ja on tärkeä osa ihmisten hyvinvointia. Parhaimmillaan taide paitsi lisää kommunikaatiota erilaisten ihmisten välillä luo uusia näkökulmia ilmiöihin ja vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen.

 

Jussi Mäkelä 

Hymyilevä mies

Kunta: Joensuu
Puolue: Vihreät 
Ammatti: Luokanopettaja, opettajankouluttaja, kuvataiteilija

 

Pilvi Ojala 

Hymyilevä nainen

Kunta: Loppi
Puolue: Vihreät 
Ammatti: Kuvataiteilija, samanaikaisesti opettanut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Linkki Pilvi Ojalan verkkosivuille

1.    Miten edistäisit kuvataiteilijoiden työtä ja kulttuurialan asemaa kotikunnassasi?

Kuvataiteilijan työ pitää tehdä tunnetuksi siinä, missä muutkin ammatit. Se ei ole epämääräistä harrastelua inspiraation vallassa, vaan pitkäjänteistä ammattimaista toimintaa. Avaamalla esimerkiksi työtiloja yleisölle tiettynä sovittuna ajankohtana tms. Tuomalla esiin monenlaisia ammatteja, myös kuvataiteilijoita. Kulttuurin ei pidä olla marginaalissa, vaan kaikille saatavilla.

2.    Mikä on mielestäsi taiteilijoiden, taiteen ja kulttuurin merkitys kunnalle ja kuntalaisille? 

Kunnan monipuolisuuden lisääminen. Jotta kunta voi houkutella uusia asukkaita, on kunnalla oltava monipuolista tarjontaa uusille kuntalaisille. Kulttuurilla on todistettavasti positiivinen vaikutus ihmisten empatiakykyyn. Talous hyötyy, jos kulttuuriala voi hyvin.

 

Tiitus Petäjäniemi 

Hymyilevä mies

Kunta: Helsinki
Puolue: Vihreät
Ammatti: Kuvataiteen maisteri, taidemaalari 

Linkki Tiitus Petäjäniemen verkkosivuille

1.    Miten edistäisit kuvataiteilijoiden työtä ja kulttuurialan asemaa kotikunnassasi? 

Työhuoneita tyhjillään olevista kiinteistöistä olisi tarjottava taiteilijoille, muusikoille ja kaikenlaiseen vapaaseen tekemiseen jopa omakustanne hintaa halvemalla.

2.    Mikä on mielestäsi taiteilijoiden, taiteen ja kulttuurin merkitys kunnalle ja kuntalaisille? 

Taide voi antaa elämälle merkityksen. Taide kukoistaa, jos sille vain antaa hyvät kasvuolosuhteet.

 

Ulla-Maija Raittila 

Hymyilevä nainen

Kunta: Keuruu
Puolue: Vihreät 
Ammatti: Kuvataiteilija 

Linkki Ulla-Maija Raittilan verkkosivuille

Kiteytys vaaliteemasta: Kuvataiteilijoiden toimeentulon edistäminen, näyttelypalkkioiden edistäminen ja yleisesti yhteisöllisyyden ja työllistymisen oman tilanteen mukaan edistäminen.

 

Minttu Saarinen 

Hymyilevä nainen

Kunta: Hämeenlinna
Puolue: Vasemmistoliitto 
Ammatti: Kuvataiteilija, aktiivinen kulttuuri- ja järjestötoimija

Linkki Minttu Saarisen verkkosivulle

1.    Miten edistäisit kuvataiteilijoiden työtä ja kulttuurialan asemaa kotikunnassasi?

Paikalliset kuvataiteen asemaa parantavat yhteisöt ovat tärkeä osa kuvataiteilijan työllistymistä muiden paikallisten kulttuuri- ja taidetoimijoiden lisäksi. Jo olemassa olevien toimijoiden työtä ja kehittymistä on pystyttävä tukemaan ja edistämään. Työtilojen ylläpitäminen ja taiteilijoiden työskentelyedellytysten turvaaminen on taattava. 

2.    Mikä on mielestäsi taiteilijoiden, taiteen ja kulttuurin merkitys kunnalle ja kuntalaisille?

Taiteilijat ovat tärkeä osa monipuolista ja toimivaa kuntaa. Kunnan tehtävä on taata asukkailleen kulttuurin ja taiteen saavutettavuus. Taiteen ja kulttuurin merkitys hyvinvoinnin edistäjinä on otettava kunnassa huomioon.

 

Kimmo Sarje

Hymyilevä mies

Kunta: Helsinki
Puolue: SDP
Ammatti: Kuvataiteilija