Keräämme tietoa koronaviruksen vaikutuksista kuvataiteilijoiden toimeentuloon ja työtilaisuuksiin vuonna 2020 ja alkuvuonna 2021. Pyydämme kuvataiteilijoilta vastauksia lyhyeen kyselyyn 3.5.2021 mennessä.

Kuvataiteilija, tarvitsemme apuasi, jotta voimme välittää päättäjille ja viranomaisille mahdollisimman kattavaa tietoa koronaviruksen vaikutuksista kuvataiteilijoiden työhön.

Tietoa tulonmenetyksistä käytetään kulttuuripoliittisessa vaikuttamistyössä, kuten alalle kohdistettavan tukirahoituksen ja muiden tukitoimenpiteiden tarpeen osoittamisessa.

Vastaaminen kyselyyn vie noin 10 minuuttia.

Kysely on suunnattu ammattikuvataiteilijoille. Se koostuu kolmesta lyhyestä osasta: tulonmenetykset, saadut avustukset sekä taustakysymykset. Käytä vastauksissasi arviota, jos täsmällistä tietoa ei ole saatavilla.

Voit vastata kyselyyn, aiheutuipa koronavirustilanteesta muutoksia työtilanteeseesi tai ei.

Kyselyyn vastataan anonyymisti. Julkaistavista tiedoista ei pysty tunnistamaan yksittäisen vastaajan tietoja.

Pyydämme vastauksia maanantaihin 3.5.2021 mennessä. Suuri kiitos ajastasi!

Siirry kyselyyn tästä linkistä