Keräämme tietoa koronaviruksen vaikutuksista kuvataiteilijoiden toimeentuloon ja työtilaisuuksiin vuonna 2021 ja alkuvuonna 2022. Pyydämme kuvataiteilijoilta vastauksia lyhyeen kyselyyn 9.5.2022 mennessä.

Kysely on kolmas Taiteilijaseuran tekemä koronakysely, joiden tuloksia käytetään vaikuttamistyössä esimerkiksi tukirahoituksen ja jälleenrakennuksen tarpeen osoittamiseen.

Kuvataiteilija, tarvitsemme apuasi, jotta voimme välittää päättäjille ja viranomaisille mahdollisimman kattavaa tietoa koronaviruksen vaikutuksista kuvataiteilijoiden työhön.

Tietoa tulonmenetyksistä käytetään kulttuuripoliittisessa vaikuttamistyössä, kuten alalle kohdistettavan tukirahoituksen ja muiden tuki- ja jälleenrakennustoimenpiteiden tarpeen osoittamisessa.

Vastaaminen kyselyyn vie noin 10 minuuttia.

Kysely on suunnattu ammattikuvataiteilijoille. Se koostuu kolmesta lyhyestä osasta: tulonmenetykset, saadut avustukset sekä taustakysymykset. Käytä vastauksissasi arviota, jos täsmällistä tietoa ei ole saatavilla.

Voit vastata kyselyyn, aiheutuipa koronavirustilanteesta muutoksia työtilanteeseesi tai ei.

Kyselyyn vastataan anonyymisti. Julkaistavista tiedoista ei pysty tunnistamaan yksittäisen vastaajan tietoja.

Pyydämme vastauksia maanantaihin 9.5.2022 mennessä. Suuri kiitos ajastasi!

Siirry kyselyyn tästä linkistä
 

Kyseessä on kolmas Taiteilijaseuran tekemä koronakysely. Aiemmat kyselyt tehtiin syksyllä 2020 ja keväällä 2021.


Päivitys 26.4.2022: Vastausaikaa jatkettu 9.5.2022 saakka.