Suomen Taiteilijaseura julkaisi tammikuun alussa uuden näyttelysopimuksen. Se on kattava ja yksityiskohtainen sopimusmalli, joka soveltuu taiteilijan ja museon väliseksi sopimukseksi erilaisissa taidenäyttelyissä. Toivomme, että sopimusmalli palvelee mahdollisimman kattavasti sekä taiteilijoita että näyttelyn järjestäjiä. Täydensimme sopimusta täyttöohjeella, jossa on avattu sopimuksen eri kohtia.

Näyttelysopimusmalli on julkaistu sivuillamme sekä pdf- että doxc-muodossa, joista doxc-versiota voi muokata vastaamaan kunkin näyttelyn erityisiä tarpeita. Sopimuksen osapuolet voivat määritellä esimerkiksi sen, kuinka pitkään järjestäjällä on oikeus käyttää lehdistökuvia markkinoinnissaan tai millaisia ja kuinka suuria palkkioita taiteilija saa kustakin näyttelyn järjestämiseen liittyvästä tehtävästä.

STS:n julkaisema näyttelysopimus perustuu 2015–2016 työskennelleen, opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän yksimieliseen suositukseen asioista, joista tulisi sopia museoiden ja taiteilijoiden välisissä näyttelysopimuksissa. Olemme pyrkineet tekemään mallista mahdollisimman selkeän ja helposti täytettävän. Mallin voi ladata sivuiltamme sekä pdf– että docx-asiakirjana. Jälkimmäiseen tiedostomuotoon liittyy erillinen teosluetteloliite teosten listaamista varten. Sopimusmallia voi käyttää vapaasti ja ilmaiseksi.