Suomen Taiteilijaseura ja Ornamo ovat koonneet tietoa näyttelypalkkiosta yhdelle verkkosivustolle. Osoitteesta www.nayttelypalkkio.fi löytyy nyt perustiedot näyttelypalkkiosta, työkaluja museoille ja taiteilijoille sekä taustoittavaa tutkimustietoa. Verkkosivuston tarkoituksena on kannustaa osapuolia luomaan entistä parempaa työelämää taiteilijoille. Sivusto on erittäin ajankohtainen, sillä opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti viime viikolla uuden avustushaun museoille näyttelypalkkioita varten.

Taiteilijoille maksetaan vain harvoin palkkioita näyttelyiden eteen tehdystä työstä eli näyttelyn suunnittelusta, teosten ripustamisesta ja jälkitöistä. Ammattikuvataiteilijat tekevät runsaasti ilmaista työtä. Taiteilijalle maksettava näyttelypalkkio on selkeä ja yksinkertainen käytäntö, joka kehittää alalle reilua toimintakulttuuria.

Museoille myönnettävät avustukset on tarkoitettu suoraan taiteilijoiden näyttelypalkkioiden maksamiseen. Hakukierros on järjestyksessään toinen, ja opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut käyttävänsä avustuksiin noin 250 000 euroa. Haku on avoinna kesäkuun 15. päivään asti. Ornamo ja Suomen Taiteilijaseura ovat luottavaisia sen suhteen, että toisesta avustushakukierroksesta tulee aiempaa menestyksekkäämpi. Näyttelypalkkion edistämisellä on myös vankka poliittinen tuki, sillä eduskunnan sivistysvaliokunta esitti vuoden 2018 talousarviota koskevassa lausunnossaan näyttelypalkkiokokeilun jatkamista ja laajentamista.

"Viime vuoden hakukierroksella näyttelypalkkioon tarkoitettuja avustuksia haki vain joka kolmas siihen oikeutettu museo. Haluamme osaltamme auttaa siinä, että tieto avustuksesta tavoittaa kaikki Suomen taidemuseot. Uskomme, että parempien ja oikeudenmukaisten korvauskäytäntöjen kehittäminen on sekä taiteilijan että museon etu", sanoo Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen.

"”Näyttelypalkkiosivusto perustettiin tuomaan opetus- ja kulttuuriministeriön näyttelytyöryhmän loppuraportin hyviä käytäntöjä esiin. Sivusto luotiin kannustamaan taiteilijoita ja museoita entistä parempaan yhteistyöhön. Samalla sivusto on tiivis tietopaketti alan toimijoiden ja taideyleisön käyttöön”, sanoo Ornamon taideasiantuntija Anna Rikkinen.