Suomen Taiteilijaseura selvitti, miten ensi vuodelle esitetty 18,4 miljoonan euron leikkaus taiteeseen ja kulttuuriin vaikuttaa toteutuessaan kuvataiteeseen ja kuvataiteilijoihin.

Kulttuurileikkaukset vahingoittavat koko kuvataidealaa voimakkaasti ja ovat ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteiden kanssa. Leikkaukset heikentävät olennaisesti kuvataiteilijoiden ja kuvataideyhteisöjen toimintamahdollisuuksia eri puolilla maata sekä yleisöjen pääsyä taiteen äärelle. Kuvataidekohteisiin tehdään vuosittain liki 5 miljoonaa käyntiä. Hallitusohjelmassa tavoitteiksi on asetettu kulttuurin toimintaedellytysten vahvistuminen ja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden lisääminen. Lisäksi hallitusohjelmassa mainitaan pyrkimys kasvattaa kulttuurin ja taiteen määrärahojen osuutta valtion budjetissa. Kulttuurileikkaukset ovat vahvassa ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa.


Kuvataidealaa ja kuvataiteilijoiden asemaa vahingoittavat ainakin seuraavat leikkauskohteet: 

 • Taiteen edistämiskeskuksen päätettävät avustukset ja apurahat visuaalisen taiteen edistämiseen. Näistä leikkaaminen tarkoittaa suoraan vähemmän kuvataiteen kokemisen mahdollisuuksia kansalaisille ja vähemmän työmahdollisuuksia ja toimeentuloa kuvataiteilijoille, kun kohdeapurahat sekä yhteisöjen toiminta- ja hankeavustukset vähenevät
   
 • Valtion julkisten rakennusten taidehankinnat ja valtion taidekokoelmien hoito. Valtion taideteostoimikunnan 50 % rahoitusleikkaus tarkoittaa nykytaiteen ostojen radikaalia vähenemistä. Suomalaisille tämä tarkoittaa vähemmän mahdollisuuksia kokea taidetta arkisissa ympäristöissä esimerkiksi oppilaitoksissa, virastoissa ja julkisilla paikoilla. Taiteilijoille tämä tarkoittaa vähemmän työtilaisuuksia ja toimeentuloa.
   
 • Avustukset kehittämiseen (visuaalinen ja rakennustaide, muotoilu) sekä avustukset tekijänoikeusjärjestelmän kehittämiseen ja tekijäoikeusneuvoston kuluihin. Kuvataideala tarvitsee rakenteellisia uudistuksia, jotta taiteilijoiden työ ja toimeentulo kehittyvät. Esimerkiksi tekijänoikeusjärjestelmään liittyvä kehittämistyö viitoittaa tietä tulevaisuuden uusille ansaintamalleille digitalisoituvissa toimintaympäristöissä.
   
 • Leikkaukset museoiden avustuksiin, taide- ja kulttuuritapahtumiin sekä kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiseen vähentävät välillisesti myös kuvataiteilijoiden toimeentuloa ja toimintamahdollisuuksia sekä heikentävät taidesisältöjen saavutettavuutta. 
   
 • Leikkaukset kulttuuriviennin ja kulttuuri-instituuttien avustuksiin heikentävät kuvataiteen kansainvälistymistä ja kuvataiteilijoiden kansainvälisiä työskentelymahdollisuuksia. Kansainväliset yhteydet ovat erittäin tärkeitä kuvataiteilijoiden ammatillisen kehittymisen ja sitä kautta koko alan elinvoimaisuuden kannalta.
   
 • Leikkaukset taiteen ja kulttuurin edistämiseen, edistämiskeskuksen ja taideneuvoston kehittämistoimiin sekä selvitys- ja tiedotustoimintaan voivat vaikuttaa haitallisesti valtakunnalliseen, työsuhteiseen läänintaiteilijajärjestelmään.

Suomen Taiteilijaseuran mukaan hallituksen tulisi välittömänä toimenpiteenä kompensoida täysimääräisesti Veikkauksen tuotoista jäävä vaje eli perua leikkaukset. Kuvataiteen julkinen rahoitus on lähtökohtaisesti heikko, ollen vain 1 % valtion kulttuuribudjetista. Lisäksi on ripeästi valmisteltava rahapelitoiminnan kokonaisuudistus ja osana sitä jyvitettävä veikkausvoittorahojen tuoton alenemasta johtuva tappio tasaisesti eri hallinnonalojen välille.


Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki
annukka.vahasoyrinki@artists.fi, puh. 040 077 3105