Valtiovarainvaliokunta esittää ensi vuoden budjettiin miljoonan euron lisäystä näyttelypalkkiomallin vakiinnuttamiseksi. Summa sisältyy talousarvioesitystä täydentävään jakovaraan, joka eduskunnan on määrä vahvistaa 21.12.2020. Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus museonäyttelyn eteen tehdystä työstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kolmevuotisesta kokeilusta laaditun arviointiraportin mukaan näyttelypalkkiomallin vakiinnuttaminen saa laajaa kannatusta sekä museo- että taidekentällä. Molemmilla tahoilla nähdään, että näyttelypalkkion maksaminen edistää museoiden ja taiteilijoiden yhteistyötä sekä parantaa taiteen ja kulttuurin asemaa yhteiskunnassa laajemminkin.

Valtiovarainvaliokunta toteaa mietinnössään, että kokeilu oli onnistunut. Sen arvioitiin muun muassa parantavan taiteilijan toimeentuloa ja työllistymistä omassa työssään sekä vahvistavan museoiden taloutta. Jatkovalmistelun puitteissa on tarkoitus selvittää tukimalli, siihen liittyvät rajaukset ja korvausperusteet. Myös sivistysvaliokunta on suositellut palkkiomallin vakiinnuttamista.

Suomen Taiteilijaseura, Ornamo ja Suomen museoliitto kiittävät päättäjiä siitä, että käytännön vakiinnuttamiseen löytyy tahtoa.

”On erittäin hienoa, että eduskunnan rahoitus avaa mahdollisuuden näyttelypalkkiomallin vakinaistamisen. Toteutuessaan  se tiivistää museoiden ja taiteilijoiden yhteistyötä, josta hyötyvät myös museokävijät”, toteaa Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

"Näyttelypalkkiomallin vakiinnuttaminen tekee taidenäyttelyiden järjestämisestä ennakoitavampaa ja korvausten maksamisesta läpinäkyvämpää. Tämä on merkittävä edistysaskel koko alalle ja tärkeä tunnustus taiteilijoiden ammattiosaamiselle”, sanoo Ornamon asiantuntija Anna Rikkinen.

Näyttelypalkkiot ovat myös mahdollistaneet taiteilijan laajemman osallistumisen museonäyttelyiden valmisteluun ja toteutukseen. Suomen Taiteilijaseura, Ornamo ja Suomen museoliitto ovat vieneet näyttelypalkkiomallin vakiinnuttamista eteenpäin jo useamman vuoden ajan.

Mallin vakiintuminen luo kuvataiteen kentälle uuden ja tarpeellisen työllistävän rakenteen. Se näyttää myös laajemmin esimerkkiä kuvataiteen alan sopimus- ja korvauskäytännöille, sanoo Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki.

Näyttelypalkkion vakiinnuttaminen edellyttää selkeää mallia korvausperusteista ja -tasoista. Suomen Taiteilijaseura, Ornamo ja Suomen museoliitto ovat esittäneet, että tukimallin muodostamista varten perustetaan taiteilijajärjestöjen, museokentän ja valtion edustajista koostuva työryhmä.