Taiteilijoille maksetaan vain harvoin näyttelypalkkioita museonäyttelyistä. Yleensä ammattikuvataiteilijat tekevät museonäyttelyn eteen runsaasti ilmaista työtä mm. näyttelyn suunnittelussa, teosten ripustamisessa ja yleisötapahtumissa. Nyt asiaan haettiin korjausta, kun museoille oli ensi kertaa tarjolla avustus taiteilijoille maksettavia näyttelypalkkioita varten vuodelle 2018.

Joulukuun 2017 lopussa julkaistut avustuspäätökset kuitenkin paljastavat, että vain alle puolet avustuksiin varatusta summasta museoille tuli myönnetyksi, ja vain noin joka kolmas Suomen taidemuseoista tarttui tarjottuun avustukseen.

Näyttelypalkkioon liittyviä avustuksia myönnettiin tarkalleen vain 21 hakijalle yhteensä 102 015 euroa, kun avustuksiin oli varattu 250 000 euroa. Ministeriön eduskunnan sivistysvaliokunnalle antaman selvityksen mukaan hakijoita oli vain kaksi enemmän kuin avustuksen saajia, joten avustuskokeilu toteutui kaikkiaan heikommin kuin visuaalisen alan järjestöt Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ja Suomen Taiteilijaseura toivoivat. Museoviraston mukaan Suomessa toimii noin 60 taidemuseota, joten näyttelypalkkioon liittyviä avustuksia haki vain joka kolmas siihen oikeutettu museo.

”Yhtenä syynä voi olla se, että rahoituksen haku sijoittui haasteelliseen aikaan kesälomakaudelle. Uusi rahoitus mahdollistaa museoiden toiminnan kehittämisen ja tukee taiteilijoiden työtä”, toteaa Ornamon asiantuntija Anna Rikkinen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö aikoo kuitenkin jatkaa näyttelypalkkioavustuksia useamman vuoden ajan, mitä Ornamo ja STS pitävät erittäin myönteisenä signaalina. Sivistysvaliokunta pitää tärkeänä, että avustuskokeilun jatkoa varten selvitetään syitä verraten heikosti toteutuneeseen ensimmäiseen avustushakuun ja samalla hakuun liittyvää tiedotusta tehostetaan.

”On hienoa, että näyttelypalkkiokysymys etenee ja sillä on myös eduskunnan sivistysvaliokunnan tuki. Kuvataiteilijan kuuluu saada korvaus museonäyttelyn eteen tehdystä työstä", sanoo Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen.

Ornamo ja STS jatkavat työtä sen eteen, jotta Suomeen saataisiin näyttelypalkkiosopimus tai -järjestelmä. Järjestöjen tekemän kyselyn mukaan valtaosa, 77 %, ammattitaiteilijoista ei ole koskaan saanut näyttelypalkkiota taidemuseossa pidetystä näyttelystä. Opetus- ja kulttuuriministeriön uusi avustus perustuu taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyviä sopimus- ja korvauskäytäntöjä selvittäneen työryhmän työhön, johon myös Ornamo ja STS osallistuivat.

Suomen Taiteilijaseura on vaikuttaja- ja asiantuntijajärjestö, joka edistää kuvataidetta ja tekee kuvataitelijoiden työtä tunnetuksi. Seura toimii myös yleisön kiinnostuksen kasvattamiseksi kuvataiteisiin. Seura edustaa 3 000 suomalaista ammattikuvataiteilijaa. Suomen Taiteilijaseura on perustettu 1864.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote museoille myönnetyistä avustuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän loppuraportti

Ornamon ja STS:n kyselytutkimus taiteilijoille