Svenska Kulturfonden erbjuder praktikstipendier till personer som har avslutat sina studier inom konst, hantverk och museiämnen och vill förkovra sig under professionell handledning. Om du vill utveckla din yrkeskunskap i konstbranschen kan du ansöka om ett stipendium för att arbeta inom en kulturorganisation.

Konstnärsgillet i Finland erbjuder en möjlighet att ansöka om en praktikplats för år 2020 för att arbeta med gillets programinnehåll och kommunikation.

Konstnärsgillet i Finland fungerar som opinionsbildare och sakkunnighetsorganisation inom bildkonsten och representerar drygt 3000 yrkeskonstnärer. Gillet främjar bildkonstnärernas ställning, erbjuder branschkunskap och stärker bildkonstens betydelse i samhället. Vi ger också ut webbtidningen Taiteilija.

Som praktikant får du god insyn i den finländska bildkonstbranschen. Utöver intressebevakning arbetar vi med mångsidiga projekt och evenemang samt med kommunikation på olika kanaler.

Som praktikant deltar du bland annat i följande uppgifter:

  • Assisterar i aktuella projekt och gillets evenemangsproduktion
  • Arbetar med information: nyhetsbrev, webbsidor, sociala medier
  • Deltar i övriga allmänna kansliarbeten (bl.a. evenemangsförberedelser, upprätthållande av elektroniska system)
  • Skriver nyheter och artiklar för webbtidningen Taiteilija

Du är intresserad av bildkonst, har god samarbetsförmåga och är initiativrik i ditt eget arbete. Du kan skriva olika slags texter flytande och kan också ta itu med olika produktionsuppdrag. Du har flytande kunskaper i finska och svenska i tal och i skrift. Vårt huvudspråk är finska.

Vi är ett sammansvetsat och effektivt team på fyra personer. Vårt kansli är beläget i centrum av Helsingfors med goda trafikförbindelser.

Storleken på Svenska Kulturfondens stipendium är 1 250 euro i månaden, och praktiken varar i högst ett år. Vi förutsätter minst 6 månaders praktik. Arbetstiden är 60%.

Skicka in din ansökan med meritförteckning senast tisdagen den 24 september 2019 till verksamhetsledare Annukka Vähäsöyrinki på adressen: annukka.vahasoyrinki@artists.fi. I ansökan bör uppgifter om önskad längd och tidpunkt för praktiken ingå.

Om du har frågor kontakta Annukka Vähäsöyrinki:
annukka.vahasoyrinki@artists.fi
puh. 0400 773 105