Suomen Taiteilijaseura on lisännyt sopimusmallipankkiinsa uuden näyttelysopimuksen. Se on kattava ja yksityiskohtainen sopimusmalli, joka soveltuu taiteilijan ja museon väliseksi sopimukseksi erilaisissa taidenäyttelyissä. Sopimusmallia voidaan soveltaa myös gallerianäyttelyihin.

Näyttelysopimus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän loppuraporttiin Taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyvistä sopimus- ja korvauskäytännöistä (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:4) ja raportissa annettuihin suosituksiin taidenäyttelyiden sopimuskäytäntöjen kehittämiseksi. 2015–2016 työskennelleessä asiantuntijaryhmässä oli edustus sekä taiteilijajärjestöistä että Museoliitoista.

STS:n julkaisema näyttelysopimus perustuu työryhmän yksimieliseen suositukseen asioista, joista tulisi sopia museoiden ja taiteilijoiden välisissä näyttelysopimuksissa. Olemme pyrkineet tekemään mallista mahdollisimman selkeän ja helposti täytettävän. Mallin voi ladata sivuiltamme sekä pdf- että docx-asiakirjana. Jälkimmäiseen tiedostomuotoon liittyy erillinen teosluetteloliite teosten listaamista varten. Sopimusmallia voi käyttää vapaasti ja ilmaiseksi.

Näyttelysopimus kattaa kaikki taidenäyttelyn pitämiseen keskeisesti liittyvät tehtävät, vastuut, velvollisuudet ja korvaukset. Sopimuksessa määritellään myös mm. taiteilijalle näyttelyn toteuttamisesta maksettavat palkkiot ja korvaukset sekä taiteilijapalkkio taiteilijan työtehtävistä näyttelyn yhteydessä.

”Taiteilijoille on nyt tarjolla kattava sopimusmalli, jossa on otettu huomioon se keskeinen periaate, että taiteilija ansaitsee korvauksen kaikesta tekemästään työstä. Näyttelyn järjestäjän kannalta keskeistä on, että sopimuksessa on otettu huomioon monet riskit, joiden toteutuminen voidaan ehkäistä sopimalla asioista kirjallisesti”, sanoo STS:n lakimies Jussi Ilvonen.

Tutustu tästä kaikkiin STS:n sopimusmalleihin