Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kulttuurialan tulevaisuustyön, jolla vauhditetaan taide- ja kulttuurialan jälleenrakennusta koronan jälkeen. Työryhmässä kuvataiteen alaa edustaa seuran puheenjohtaja Teemu Mäki.
 

Työn tueksi ministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotuksia siitä, kuinka kulttuurin ja taiteen toimialaa voidaan vahvistaa ja tukea sen elpymistä. Ryhmä käsittelee myös EU:n elpymis- ja sopeutumispakettiin sisältyvän kulttuurirahoituksen kohdentamistarpeita, kulttuurin ja luovien alojen rahaston perustamista sekä alan rahoituspohjan vahvistamista seuraavalle hallituskaudelle.

Työryhmän jäsenet edustavat taiteen ja kulttuurin eri aloja. Ryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Tuomo Puumala (OKM) ja varapuheenjohtajana ylijohtaja Riitta Kaivosoja (OKM). Jäseninä ryhmässä ovat Suomen elokuvasäätiön hallituksen puheenjohtaja Anne Brunila, ohjaaja ja käsikirjoittaja Pauliina Feodoroff, valtiosihteeri Jukka Ihanus (TEM), taideneuvoston puheenjohtaja, kirjailija Juha Itkonen, taitelija, kulttuuriyrittäjä Sari Kaasinen, muusikko Mikko Kosonen, näyttelijä, taiteellinen johtaja Jarkko Lahti, Suomen Taitelijaseuran puheenjohtaja, kuvataiteilija Teemu Mäki, tanssija Julian Owusu, Musiikin edistämissäätiön toimitusjohtaja Tommi Saarikivi, erityisasiantuntija Johanna Selkee (Suomen Kuntaliitto), Säätiöt ja rahastot ry:n toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu, Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n toiminnanjohtaja Helena Värri. Työryhmän pysyvinä asiantuntijoina toimivat Kulta ry:n toiminnanjohtaja Rosa Meriläinen ja Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.

Ministeriön tuella käynnistyy myös kaksi hanketta, joilla kartoitetaan kulttuurialan tulevaisuusnäkymiä ja tuotetaan ratkaisuehdotuksia alan haasteisiin. Taideyliopisto käynnistää yliopiston strategiaa tukevan taidealan jälleenrakennusohjelman, jolla tuetaan taidealan uudistumista, TKI-toimintaa, jatkuvan oppimisen tarjontaa sekä alan työllisyyden kasvua. Kulta ry:n hanke keskittyy kulttuurin ja taiteen saatavuuden ja saavutettavuuden edistämiseen ja alan toimijoiden työllisyyteen ja toimeentuloon.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore tukee hankkeita tutkimustiedolla koronapandemian vaikutuksista.