Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt kaksivuotisen hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää tekijänoikeuden infrastruktuuria, erityisesti teos- ja tekijätietojen ilmoittamista koskevia käytäntöjä.

Digitaalisessa ympäristössä on tärkeää kiinnittää huomiota teoksen tekijän moraalisiin ja taloudellisiin oikeuksiin. Kattava metadata, eli teos- ja tekijätiedot, mahdollistavat sen, että tekijä saa ansaitsemansa taloudellisen korvauksen ja tunnustuksen työstään. Tietoja tulisi myös voida päivittää ja säilyttää läpi teoksen elämänkaaren.

Suomen Taiteilijaseura on mukana meneillään olevassa hankkeessa, ja osallistunut OKM:n järjestämiin pienryhmäkeskusteluihin. Keskustelujen tavoitteena on lisätä tietämystä ja osaamista siitä, miten eri kulttuurin alat ilmoittavat teos- ja tekijätietoja, ja kehittävät esimerkiksi tunnisteisiin ja tiedonjakoformaatteihin liittyviä käytäntöjä. Pienryhmät raportoivat työskentelystään lokakuussa tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnalle, joka arvioi hankkeen jatkotoimenpiteet.

Lisää hankkeesta opetus- ja kulttuuriministeriön hankeikkunasta ja uutisesta Tekijänoikeuden infrastruktuurin kehittämisen pienryhmätyöskentelyt alkaneet.