Koronaviruksen vuoksi tehdyt kokoontumisrajoitukset ovat vaikuttaneet gallerioiden ja näyttelytilojen toimintaan eri puolilla Suomea niiden jouduttua sulkemaan ovensa toistaiseksi. Lukuisia näyttelyitä on jouduttu perumaan tai siirtämään, mistä aiheutuu tulonmenetyksiä ja kustannuksia sekä taiteilijoille että näyttelynjärjestäjille. Tilanne on erittäin valitettava kaikille osapuolille.

Suomen Taiteilijaseuraan on tullut useita tiedusteluita koskien peruuntuneista näyttelyistä aiheutuneiden kustannusten jakautumista ja mahdollisten korvausten maksamista. STS suosittelee, että näyttelyn peruuntuessa taiteilijasta riippumattomasta syystä

  1. Mahdolliset, jo ennakkoon maksetut näyttelymaksut palautetaan taiteilijalle sopimuksen ehdoista riippumatta.
  2. Jo käynnistyneiden, mutta koronan vuoksi keskeytyneiden näyttelyiden näyttelymaksut palautetaan taiteilijalle peruuntuneiden päivien osalta.

Näihin toimenpiteisiin ovat sitoutuneet myös Suomen Taiteilijaseuran jäsenliittojen ylläpitämät galleriat.

Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa Suomen Taiteilijaseura kannustaa taiteilijoita ja näyttelynjärjestäjiä sopimaan tapauskohtaisesti näyttelyiden siirtojärjestelyistä.