Sodankylän hyvinvointikeskus Sopukan aulassa on kunnan ensimmäinen prosenttitaidehankinta, kuvataiteilija Kaija Kiurun teoskokonaisuus Maisemakuvitelmia. Valokuva: Tuula Lampela
Sodankylän hyvinvointikeskus Sopukan aulassa on kunnan ensimmäinen prosenttitaidehankinta, kuvataiteilija Kaija Kiurun teoskokonaisuus Maisemakuvitelmia. Valokuva: Tuula Lampela

Suomen Taiteilijaseura kannustaa tulevia aluevaltuustoja tilaamaan julkista taidetta esimerkiksi ottamalla käyttöön taiteen prosenttiperiaatteen. Kyselytutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista (81 %) haluaa taidetta sairaaloihin ja hoitolaitoksiin.

Suomen Taiteilijaseura kannustaa tulevia aluevaltuustoja ottamaan käyttöön taiteen prosenttiperiaatteen tai hankkimaan julkista taidetta rakennuksiin muilla malleilla.

Kun uusia sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjä rakennetaan tai vanhoja peruskorjataan, tulisi osa rakennushankkeiden kustannuksista käyttää taiteeseen. Taiteen hankkimisesta sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin on tullut jo vakiintunut käytäntö monin paikoin Suomessa.

Taiteen edistämiskeskuksen teettämän kyselyn mukaan 81% suomalaisista kokee, että sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tulee olla mahdollisuus kokea taidetta ja kulttuuria (Taiteen edistämiskeskus / Kantar TNS 2021).

Tulevat aluevaltuustot päättävät palveluiden ohella siitä, minkälaisia tulevaisuuden terveysasemat, sosiaali- ja terveyskeskukset ja sairaalat ovat. Miellyttävä hoitoympäristö luo viihtyisyyttä ja kertoo, että palvelun käyttäjästä välitetään. Taide auttaa myös kohtaamaan monenlaisia tunteita. Sote-rakennukset ovat niin ikään suuria työpaikkoja, ja taide luo hyvää työskentely-ympäristöä myös työntekijöille.

Ympäri Suomea on lukuisia onnistuneita esimerkkejä sairaaloista sekä muista sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöistä, joissa taide on keskeinen osa ympäristöä. Julkisen taiteen hankintaan on monia malleja: siihen voidaan käyttää esimerkiksi prosenttiperiaatteetta tai taideohjelmia, joissa määritellään julkisen taiteen toteutuksen periaatteet ja hankintatavat. Hankittava taide voi olla pysyvää tai väliaikaista, ja taidetta voidaan tuoda sairaaloihin ja hoitolaitoksiin myös esimerkiksi palkkaamalla yhteisötaiteilija työsuhteeseen.

”On viihtyvyyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää, että periaatepäätös julkisen taiteen hankkimisesta tehdään myös uusilla hyvinvointialueilla. Kyselyiden mukaan suomalaisten tuki julkiselle taiteelle on vahva”, sanoo Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki.
 

Lue lisää julkisen taiteen hankkimisen tavoista:
https://www.julkinentaide.fi/tilaamisen-tavat

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki, puh. 0400 773 105
annukka.vahasoyrinki@artists.fi