Suomen Taiteilijaseuran hallitus käsitteli AV-arkin jäsenhakemuksen kokouksessaan 2.3.2018.

Hallitus ei kannattanut hakemuksen hyväksymistä ja päätti siksi olla viemättä sitä STS:n edustajiston kokoukseen, jossa varsinaiset jäsenpäätökset tehdään.

Asiasta keskusteltiin perusteellisesti. STS ja sen nykyiset jäsenjärjestöt arvostavat AV-arkin toimintaa suuresti. Kuitenkin STS:n hallituksen enemmistön mielestä on tarpeetonta, että AV-arkki otetaan STS:n jäseneksi.

Kielteisen päätöksen olennaisimmat perustelut ovat:

  • Valtaosa AV-arkin jäsenistä kuuluu jo nyt STS:n jäsenjärjestöihin, ja nekin jotka eivät kuulu, voivat halutessaan niihin liittyä. Kaikki AV-arkin henkilöjäsenet ovat siis tervetulleita Suomen Taiteilijaseuraan, sen nykyisten jäsenjärjestöjen kautta.
     
  •  AV-arkki on ainakin STS:n hallituksen näkökulmasta katsoen edelleen mediataiteen arkisto ja levityskeskus, eikä niinkään taiteilijajärjestö samassa mielessä kuin STS:n jäsenjärjestöt. AV-arkki syntyi MUU ry:n sisällä, ja jonkun aikaa jo toimittuaan se eriytettiin MUU:sta nimenomaan sen vuoksi, että AV-arkki saisi rauhassa keskittyä arkisto- ja levityskeskustoimintaan ja 'emojärjestö' MUU ry puolestaan saisi keskittyä taiteilijoiden edunvalvontaan ja galleriatoimintaan ynnä muihin taiteilijajärjestön yleistehtäviin. Tämä työjako on STS:n mielestä edelleen hyvä.
     
  • STS:n nykyisillä jäsenjärjestöillä on noin parisataa 'päällekkäisjäsentä', eli taiteilijoita, jotka kuuluvat kahteen tai jopa useampaan STS:n jäsenjärjestöön. Heidän osuutensa kokonaisjäsenmäärästä on kuitenkin melko pieni. Jos AV-arkki liittyisi STS:aan, päällekkäisjäsenten määrä kasvaisi ongelmallisen suureksi. Silloin häiritsevän suurella osalla taiteilijoista olisi STS:n hallituksessa päällekkäisiä edustuksia, kahden tai useamman jäsenjärjestön kautta.

Vaikka STS:n hallitus ei kannata AV-arkin liittymistä seuraan, niin STS:n hallitus haluaa jatkaa ja kehittää yhteistyötä AV-arkin kanssa esimerkiksi yhteisissä hankkeissa.