Suomen Taiteilijaseura esittää, että seuraavalla vaalikaudella kuvataiteen rahoitus nostetaan muiden taiteenalojen tasolle ja kuvataiteilijoiden toimeentulo turvataan tehokkain toimenpitein. Lisäksi taiteen ja kulttuurin rahoitus on nostettava yhteen prosenttiin valtion budjetista, jotta nopeasti kasvava toimiala pystyy kehittymään.

Suomalaisissa museoissa, gallerioissa ja kuvataidetapahtumissa käy vuosittain noin 4,6 miljoonaa ihmistä. Se on enemmän kuin esimerkiksi teatterin, tanssin ja sirkuksen kävijämäärät yhteensä, joten hyvällä syyllä voi todeta, että suomalaiset ovat kuvataidekansaa.

Suomessa kuvataide on kuitenkin taiteenaloista heikoimmin rahoitettu. Toisin kuin esittävillä taiteilla, visuaalisilla taiteilla ei ole valtionosuusjärjestelmää, jossa sekä valtio että kunnat osallistuvat yhdessä toiminnan rahoittamiseen. Kuvataiteen rahoituksen rakenteellinen vinouma vaatii tuntuvan lisärahoituksen ja alan toimintaedellytykset turvaavan lain.

”Kuvataide tuottaa elämyksiä ja synnyttää uutta ajattelua, josta koko yhteiskunta pystyy ammentamaan. Taidetta ja muita kulttuurisisältöjä ei kuitenkaan synny ilmaiseksi eikä ilman luovan työn tekijöitä ja heille turvattua toimeentuloa. Kuvataiteilijat, kuten kaikki työntekijät, tarvitsevat riittävät tukirakenteet ja asianmukaisen korvauksen työstään menestyäkseen taiteellisessa toiminnassaan ja voidakseen hyvin”, toteaa Suomen Taiteilijaseuran puheenjohtaja Teemu Mäki.

Taide on myös merkittävää elinkeinotoimintaa. Kuvataidealalla työskentelee yli 3 000 ammattitaiteilijaa, minkä lisäksi ala työllistää tuhansia muita esimerkiksi museoissa ja gallerioissa. Luovat alat kasvavat Suomessa kovaa vauhtia ja ovat jo nyt suurempi osa kansantaloutta kuin monet perinteiset teollisuudenalat. Taiteen ja kulttuurin osuus valtion budjetista on syytä nostaa vähintään yhteen prosenttiin, jotta kasvava ja alati enemmän ihmisiä työllistävä toimiala pystyy kehittymään.

Kuvataiteessa suurin osa taiteellisesta työstä tehdään yksin ja ilman työsuhteen suomaa turvaa. Erilaisten pätkä- ja silpputyöläisten tavoin taiteilija saa yleensä toimeentulonsa monesta eri lähteestä: teosten myynnistä, palkkioista, apurahoista, tekijänoikeustulosta, palkkatulosta tai yrittäjänä saadusta tulosta. Taiteilijan työskentelyedellytyksiä ja toimeentuloa on kehitettävä, sillä keskittyminen luovaan työhön on mahdollista vain riittävillä resursseilla.

Suomen Taiteilijaseura vaatii hallitusohjelmatavoitteissaan, että kuvataiteen rahoitusongelmia ryhdytään ratkomaan tehokkain toimenpitein ja taiteilijoille taataan riittävä toimeentulo ja korvaus työstään.

Suomen Taiteilijaseuran hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023

  1. Nostetaan kuvataiteen rahoitus muiden taiteenalojen tasolle
  2. Taiteen ja kulttuurin rahoitus nostettava pysyvästi vähintään yhteen prosenttiin valtion budjetista
  3. Valtion taiteilija-apurahojen tasoa nostettava ja lukumäärää lisättävä
  4. Lisätään valtion taiteilijaeläkkeiden määrää
  5. Vakiinnutetaan näyttelypalkkiojärjestelmä
  6. Vahvistetaan taiteen prosenttiperiaatetta
  7. Kehitetään taiteilijoiden toimeentulopalettia
  8. Kuvataiteen välittäjäportaan kehittäminen

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin

Goals for the Government Programme 2019–2023 by the Artists’ Association of Finland (In English)