Kuvataiteilija Tuula Närhinen
Kuvataiteilija Tuula Närhinen. Kuva: Ilkka Pitkänen

Suomen Taiteilijaseuran kuvataiteilijapalkinto on taiteilijakollegoiden myöntämä tunnustus ansioituneelle ja ajankohtaiselle kuvataiteilijalle. Vuonna 2016 palkinto myönnettiin kuvataiteilija, kuvataiteen tohtori Tuula Närhiselle. Närhinen on tunnustettu ja monialainen kuvataiteilija, joka käsittelee taiteellisessa työssään aikamme ekologisia kysymyksiä.

Suomen Taiteilijaseuran hallitus perusteli Tuula Närhisen valintaa seuraavasti: ”Tuula Närhinen on monialaisesti työskentelevä, tunnustettu ja palkittu kuvataiteilija. Närhinen on jo pitkään nostanut työssään esille ajassamme keskeisiä ekologisia kysymyksiä. Hän tuo taiteellisessa työssään esiin luonnonilmiöitä, jotka jäävät monelta meistä huomaamatta. Närhisen kuvataiteen tohtorin opinnäyte taiteellisista menetelmistä luonnonilmiöiden kuvaamisessa on kiinnostava avaus taiteen roolista yhteiskunnassa.”

Suomen Taiteilijaseuran kuvataiteilijapalkinnon arvo on 7 000 euroa. Palkintoon osoitetut varat ovat peräisin 1900-luvun alkupuolen kuvataidemesenaateilta, jotka lahjoituksillaan halusivat tukea kuvataiteilijoiden työskentelyä.

Vuoden 2016 palkinnon jakoi Kone Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin.

Tuula Närhinen on kuvatieteilijä, jota kiehtoo meri

Tuula Närhinen on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta ja arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta, ja hän on työskennellyt ammattikuvataiteilijana jo 17 vuoden ajan. Hänen teoksensa ovat installaatioita, jotka koostuvat muiden muassa valokuvista, videoista, piirustuksista ja veistoksista. Närhisen ilmaisussa on omaleimaisen työskentelymetodin lisäksi elementtejä lähes jokaisen kuvataiteenlajin ominaispiirteistä. Hän itse pitää keskeisimpänä välineenään valokuvaa.

Henkilökohtaisen taiteellisen työskentelynsä lisäksi Närhinen on ansioitunut myös julkisten teosten toteuttajana, viimeisimpänä vuonna 2015 valmistunut Leinelän juna-aseman Animaatio-teos.

Tuula Närhisen kuvataiteen tohtorin opinnäyte Kuvatiede ja luonnontaide. Tutkielma luonnonilmiöiden kuvallisuudesta tarkastettiin tänä syksynä Taideyliopistossa.

”Kuvatieteellä tarkoitan kuvaamisen välineessä tapahtuvaa tiedon muodostusta. Se viittaa tapaan tutkia maailmaa kuvilla ja tehdä asioita näkyviksi”, kertoo Närhinen.

Närhinen on jo pitkään käsitellyt luonnonilmiöitä ja ekologisia kysymyksiä taiteellisessa työssään. Meri on hänelle keskeinen aihe, ja se on läsnä myös hänen arjessaan. Närhinen työskentelee Harakan saarella Helsingin edustalla. Työmatkat hän taittaa soutuveneellä, kun meri on sula.

”Minua kiehtoo meren yllätyksellisyys ja vapauden aspekti.”

Närhinen on aiemmin voittanut mm. Eduskunnan lisärakennuksen taidekilpailun vuonna 2005. Suomen Taiteilijaseuran kuvataiteilijapalkinto on hänelle tärkeä, koska tunnustus on taiteilijoiden antama.

”Olen todella yllättynyt ja otettu tästä palkinnosta. Sillä on minulle iso merkitys, että tunnustus tulee omilta kollegoilta.”