Suomen Taiteilijaseuran vuosikertomus 2019 on julkaistu. Kuluneena vuonna toteutimme useita yhteistyöhankkeita, ajoimme kuvataiteen etuja valtakunnallisesti sekä juhlistimme kuvataiteilijoita näyttelyin ja palkinnoin. Samalla palvelimme kuvataiteilijakuntaa monipuolisesti.

Vuosi 2019 oli Suomen Taiteilijaseurassa vauhdikas ja toiminnantäyteinen. Kevääseen mahtui niin eduskuntavaalit ja niihin liittynyt mittava edunvalvontakampanja, 80-vuotta täyttänyt Nuoret-näyttely kuin Kuvataiteen talo -hankkeen käynnistäminen. Syksyllä edistimme muun muassa seuran julkisen taiteen strategiaprosessia ja näyttelypalkkiomallin vakiinnuttamista sekä toteutimme kuvataiteen alan palkkioita kartoittaneen selvityksen.

Ympäri vuoden seuran arjessa keskeistä olivat kuvataiteilijakunnan aktiivinen palveleminen ja neuvonta sekä eri sidosryhmille kohdistettu monikanavainen viestintä. Tavoitteemme on, että sekä neuvontapalveluiden että viestinnän kautta koko maan kuvataiteilijakunta saa ammatinharjoittamiseensa tukea ja ajankohtaista tietoa. Samalla tarjoamme koko kuvataiteen alasta luotettavaa tietoa niin päättäjille, medialle kuin suurelle yleisölle.

Kulunut vuosi oli seuralle myös juhlantäyteinen. Keväällä seuran tuottamassa Nuoret -80-vuotisjuhlanäyttelyssä Helsingin Taidehallissa nähtiin teoksia 26 taiteilijalta tai työryhmältä. Syksyllä puolestaan vietettiin kuvataiteilijoiden ammattilehden Taiteilijan 60-vuotissyntymäpäivää. Marraskuussa jaettiin Suomen Taiteilijaseuran kuvataiteilijapalkinto, jonka vuonna 2019 sai taidemaalari Susanne Gottberg.

Kaikkea viime vuoden toimintaamme leimaa tavalla tai toisella yhteistyö ja vuorovaikutus. Niin edunvalvontatyömme kuin muun toimintamme vaikuttavuus ja merkityksellisyys pohjaavat ennen kaikkea tiiviiseen yhteistyöhön kuvataiteen ja muiden taiteenalojen organisaatioiden, taiteilijoiden ja päättäjien kanssa. Yksi Suomen Taiteilijaseuran keskeisistä tehtävistä on vahvistaa kuvataiteen alan yhteistyörakenteita. Viime vuonna tänä näkyi erityisesti Kuvataiteen talo -hankkeessa, jonka käynnistäminen oli kentän suuri yhteinen ponnistus. Lisäksi mittava julkisen taiteen strategiatyömme on tehty tiiviissä vuoropuhelussa taitelijoiden, tilaajien, välittäjien ja rahoittajien kanssa.

Suuri kiitos kuluneesta vuodesta, yhteistyöstä ja työmme seuraamisesta!

Lue vuosikertomus Issuussa

Avaa vuosikertomus PDF-tiedostona