Kuvituskuva, jossa kuvataiteilijan työhuoneella paperilautasille levitettyjä maaleja

Vuonna 2021 jää mieleen jo toista vuotta putkeen jatkuneesta koronapandemiasta ja sen aiheuttamista vaikeista tilanteista taiteilijoille. Vuoden aikana kampanjoimme kuntavaaleissa ja iloitsimme rahoituksesta näyttelypalkkioiden vakiinnuttamiseen. Järjestimme kansainvälisen symposiumin, kirjoitimme uutta strategiaa ja julkaisimme suunnitelman yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

Vaikuttamisen vuotta 2021 väritti keskustelu kulttuurin rahoituksen isosta kuvasta. Koko kulttuurikentälle epävarman vuoden keskellä näyttelypalkkiomallin edistyminen oli ilonpilkahdus. Taiteilijaseura järjesti näyttelypalkkioiden teemasta syyskuussa Fair Pay for Artists -symposiumin yhdessä kansainvälisten kumppanien kanssa. Keväällä 2021 käydyissä kuntavaaleissa korostimme taiteilijoiden ja paikallisten taidetoimijoiden työskentelyn vahvempaa tukemista, reiluja korvauskäytäntöjä sekä julkisen taiteen tilaamista.

Vuonna 2021 korona kuritti taidekenttää jo toista vuotta putkeen, eikä vuosi ollut taiteilijoille helppo. Taiteilijaseura tuki kuvataiteilijoita keräämällä ja kokoamalla tietoa sekä tarjoamalla ohjeita ja toimintaehdotuksia kentän jälleenrakentamiseksi niin kuvataiteilijoille, päätöksentekijöille kuin medialle

Yhtenä vuoden merkkipaaluna omassa toiminnassamme oli Taiteilijaseuran ensimmäisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman julkaisu. Suunnitelman tavoitteena on edistää paitsi seuran oman toiminnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokäytäntöjä, myös ehkäistä syrjiviä käytäntöjä koko kuvataiteen kentällä.

"Vuosi 2021 oli Taiteilijaseurassa tiivistä tulevaan katsomisen aikaa. Vuoden aikana työstettiin seuran uutta viisivuotisstrategiaa 2022–2026, niin omin voimin kuin yhteistyökumppaneiden kanssa. Strategia korostaa Taiteilijaseuran roolia entistä vahvempana kuvataiteen vaikuttajana ja edunvalvojana sekä ajatusta taiteen ja taiteilijoiden työn tärkeydestä paremman yhteiskunnan rakentamisessa. Vuoden lopulla katse suunnattiin jo tuleviin eduskuntavaaleihin ja uusien hallitusohjelmatavoitteiden työstöön. Vuotta 2021 leimasi myös yhä syvempi ja laajempi yhteistyö eri kuvataideorganisaatioiden kanssa", kirjoittaa vuosikatsauksessa va. toiminnanjohtaja Annu Kemppainen.

Lämmin kiitos kaikille kumppaneillemme hyvästä yhteistyöstä vuoden aikana!

Tutustu vuosikertomukseen PDF-tiedostona