Pääministeri Antti Rinteen hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2020 on julkaistu. Taiteilijakentälle rohkaiseva viesti on, että valtion taiteilija-apurahojen tason korotukseen ehdotetaan 1,4 miljoonaa euroa vuosina 2020 ja 2021 sekä 1,8 miljoonaa euroa vuosina 2022 ja 2023. Yksittäisen taiteilija-apurahan suuruudessa tämä tarkoittaisi nostoa nykyisestä 1 733 eurosta kuukaudessa noin 1 939 euroon kuukaudessa vuosina 2020–2021. Opetus- ja kulttuuriministeriön elokuisessa budjettiehdotuksessaan esittämään 2 000 euron kuukausisummaan päästäisiin lisäkorotusten myötä vuosina 2022–2023.

OKM esitti budjettiehdotuksessaan myös valtion ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrän nostoa nykyisestä 51:stä eläkkeestä 100 täyteen eläkkeeseen. Valitettavasti hallituksen talousarvioesityksessä nosto on jätetty toteuttamatta.

Suurelle osalle taiteilijakuntaa ei kerry työuran aikana juuri lainkaan eläkettä, vaikka he työskentelevät hyvin ahkerasti ja ovat arvostettuja työssään. Tämä johtuu siitä, että taiteilijat työskentelevät yleensä jossain palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa, freelancereina ja itsensätyöllistäjinä. Tulot kertyvät useista tulonlähteistä ja taiteilijoiden eläkejärjestelmä on hajanainen.

”Valtion myöntämä ylimääräinen taiteilijaeläke on erittäin tärkeä perusturvan muoto erityisesti kuvataiteilijoille ja kirjailijoille, jotka yleensä työskentelevät vapaina taiteilijoina ilman työsuhteen tuomaa turvaa”, Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki summaa.

Tällä hetkellä lähes 90 prosenttia valtion taiteilijaeläkkeen hakijoista jää ilman eläkettä.

”Tilanne tulee kiristymään entisestään taiteilijakentän, kuten koko väestön, ikääntyessä. Tällä hetkellä myönnettävien taiteilijaeläkkeiden määrässä ei ole huomioitu taiteilijakunnan kasvua eikä suurten ikäluokkien tuloa eläkeikään”, Suomen Kirjailijaliiton toiminnanjohtaja Suvi Oinonen muistuttaa.

Viime vuosina taiteilijaeläkkeitä on myönnetty 51 kappaletta vuosittain. Ylimääräisen taiteilijaeläkkeen suuruus vuonna 2019 on 1 363,50 euroa kuukaudessa. Osaeläke on puolet täyden eläkkeen määrästä.

Suomen Taiteilijaseura, Suomen Kirjailijaliitto ja Finlands svenska författareföreningen esittävät, että myönnettävien eläkkeiden määrä tulee nostaa vähintään sataan eläkkeeseen, kuten myös opetus- ja kulttuuriministeriö budjettiehdotuksessaan suositteli.

Annukka Vähäsöyrinki
Toiminnanjohtaja, Suomen Taiteilijaseura

Suvi Oinonen
Toiminnanjohtaja, Suomen Kirjailijaliitto

Johanna Sandberg
Verksamhetsledare, Finlands svenska författareförening