Esitetty muutos parantaa taiteilijoiden asemaa, sillä nykyisin tekijänoikeustulot leikkaavat työttömyyspäivärahaa.

Hallitus on osana työllisyystoimista sopimista päättänyt, että tekijänoikeuskorvauksien sovittelusta työttömyysturvassa luovutaan. Muutoksen esitetään tulevan voimaan 1.1.2023 alkaen.

Nykyisin taiteilija ei ole välttämättä voinut saada työttömyyskorvausta, jos hän on saanut tekijänoikeustuloja. Tekijänoikeustuloja on nykyisessä järjestelmässä kohdeltu epäjohdonmukaisesti siten, että ne eivät ole kartuttaneet työttömyysturvaa mutta ne ovat leikanneet työttömyyspäivärahaa. Ongelma on noussut esiin erityisen näkyvästi korona-aikana.

”Tämä uudistus tuo selkeyttä ja parantaa taiteilijoiden ja luovan työn tekijöiden asemaa”, iloitsee Suomen Taiteilijaseura va. toiminnanjohtaja Annu Kemppainen.

Päätös työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla (linkki)