Prosenttiperiaatteen käsikirja tarjoaa ajankohtaisen katsauksen julkisen taiteen tilaamisen, rahoittamisen ja toteuttamisen malleista Suomessa. Käsikirja on osoittautunut tärkeäksi julkisen taiteen perusteokseksi, jonka sisältöjä hyödyntävät niin taiteilijat, taiteen tilaajat, rakennuttajat kuin muutkin julkisen taiteen parissa toimivat tahot.

Suomen Taiteilijaseura on julkaissut yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa uudistetun painoksen Prosenttiperiaatteen käsikirjasta. Käsikirja koostuu kahdesta osasta: Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteen tilaajalle esittelee yleisimmät mallit ja hyvät käytännöt, joilla julkista taidetta toteutetaan Suomessa. Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteilijalle on käytännöllinen opas taiteen tekijälle, joka haluaa toteuttaa julkista taidetta.

Prosenttiperiaate on Suomessa lähes satavuotias taiteen rahoitusmalli, jonka käyttö on 2010-luvulla yleistynyt nopeasti: lähes kolmannes Suomen kunnista on sitoutunut periaatteen käyttöön. Yksinkertaisimmillaan prosenttiperiaate tarkoittaa, että rakennushankkeen määrärahasta lasketaan osuus, jolla kohteeseen hankitaan julkista taidetta. Alusta asti mallin tavoitteena on ollut luoda hyvää rakennettua ympäristöä ja tarjota työtä ammattitaiteilijoille.

Julkisen taiteen suosio on kasvanut entisestään sitten Prosenttiperiaatteen käsikirjan ensimmäisen painoksen julkaisun vuonna 2015. Kaupungeissa ja kunnissa on viime vuosina kehittynyt nopeasti uusia taiteen ja rakentamisen yhdistäviä toimintamalleja. Taiteen tilaamisen ja rahoittamisen tavat sekä esimerkiksi alan käsitteistö ovat kehittyneet, ammattimaistuneet ja monipuolistuneet.

Uudistetussa käsikirjassa tiedot on tarkistettu ja päivitetty kattamaan ajantasaiset julkisen taiteen ilmiöt Suomessa. Mukana on uudet luvut esimerkiksi sairaalahankkeiden julkisesta taiteesta sekä yleistyvistä, koko kunnan tai kaupungin kattavista julkisen taiteen periaatteista.

Verkossa ilmestyvän julkaisun on tuottanut Suomen Taiteilijaseura yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa, ja toimittanut alkuperäisen käsikirjan toimittaja Miisa Pulkkinen.

Toivomme, että käsikirjasta on hyötyä kaikille julkisen taiteen parissa toimiville: julkista taidetta tekeville taiteilijoille ja julkisen taiteen asiantuntijoille sekä julkisille ja yksityisille taiteen tilaajille, kuten kuntapäättäjille, kaavoittajille, arkkitehdeille ja rakennusyhtiöille.

Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteilijalle
Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteen tilaajalle