Aura Lehtonen

Suomen Taiteilijaseuran juristi Aura Lehtonen vastaa taiteilijoiden esiin nostamiin kysymyksiin.

Eduskunta on hyväksynyt muutoksen yrittäjän eläkevakuutuslakiin. Uusi laki astuu voimaan 1.1.2023. Kuvataiteilijoista arviolta noin kolmasosalla on Y-tunnus.

Muutosta lähdettiin tekemään, koska alivakuuttaminen on ollut Suomessa yrittäjien keskuudessa yleistä. Se tuottaa valtiolle paljon kustannuksia ja toisaalta aiheuttaa pienituloisille yrittäjille turhan pieniä eläkkeitä. Eläkeyhtiöillä tulee jatkossa olemaan velvoite seurata yrittäjien työtuloja.

Loppukesästä julkaistu hallituksen esitys keräsi kritiikkiä muun muasta jäykkyydestään ja siitä, että alan mediaanitulo olisi ollut lähestulkoon ainoa kriteeri YEL-työtulon arviointiin.

Eduskuntakäsittelyn vaiheessa nämä huolet kuultiin. Hyvä uutinen onkin, että eduskunnan hyväksymässä laissa huomioitiin taiteilijoiden ja freelancereiden esiin nostamia huolia hyvin.
 

Onko ajatus mediaanitulosta edelleen mukana? 

Työtulo tullaan vahvistamaan kokonaisarvioon perustuen. Tämä tarkoittaa, että alan mediaanipalkka ei ole ainoa kriteeri YEL-vakuutuksen tasoon (kuten aiemmin syksyllä moni pelkäsi), vaan yrittäjä antaa itse oman arvion ja lisäksi otetaan huomioon yrittäjän työpanoksen määrä, yrittäjätoiminnan laajuus, yrittäjän ammattitaito (esim. kokemus alalla) ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot.

Laskurin antama työtulosuositus on vain suositus, josta tulee lainkin mukaan poiketa silloin, kun se ei vastaa kokonaisarviota. Uudessa laissa huomioidaan myös aloittavien yrittäjien asema, jossa palkkaa ei välttämättä pysty aluksi maksamaan lainkaan.

Uudistuksessa työtulon käsite ei muutu. Yrittäjän YEL-vakuutuksen työtulo on yrittäjän työpanoksen arvo rahassa mitattuna. Hyvä nyrkkisääntö on, että työtulosi tulisi vastata palkkaa, jonka maksaisit samaa työtä tekemään palkkaamallesi ulkopuoliselle. (määritelmä: tyoelake.fi)

Tarkastaako eläkeyhtiö YELiä säännöllisesti? Nouseeko YELini vaikka en halua?

Uuden lain mukaan eläkeyhtiön tulisi tarkistaa yrittäjän työtulo kolmen vuoden välein. Mikäli eläkeyhtiö esittää työtulon nostoa, taiteilija voi antaa tähän esitykseen oman selvityksensä eli kertoa olevansa eri mieltä. Eläkeyhtiön päätöksestä voi myös valittaa. Enimmillään työtuloa voi yhdellä tarkastuskerralla nostaa 4 000 eurolla.

Jos yrittäjän työtulo on ollut aiemmin esimerkiksi minimitasolla eli 8 261,71 euroa, eläkeyhtiö voi nostaa sitä enimmillään 12 261,71 euroon. Näin kuukausittainen YEL-maksu kasvaa 80 eurolla.

On hyvä huomioida, että tätä ennen kuitenkin yrittäjällä on mahdollista antaa selvityksensä esityksestä sekä valittaa päätöksestä. Automaattista 80 euron kuukausittaista korotusta ilman yrittäjän kokonaistilanteen huomiointia ei siis lain mukaan pitäisi tulla.

Lisäksi eläkeyhtiön on perusteltava päätöksensä, mikä parantaa yrittäjän oikeusturvaa.
 

Miksi kuvataide kuuluu työeläkeyhtiön tarjoamassa laskurissa mediaaniltaan kohtaan ‘taiteellinen luominen’?

On harmillista, että uudistuksessa ei ole huomioitu eri taiteen alojen ammattilaisten todellisia ansiotasoja. Taiteellinen luominen -kategoria asettaa mediaanipalkaksi n. 3 100 euroa / kk, joka on kuvataiteilijoilla harvinaista. Päättäjät ovat tietoisia kritiikistä: taiteilijoiden tulot vaihtelevat vuoden sisällä ja vuosien välillä, ja toimeentulo koostuu erilaisista lähteistä. On merkittävää, että lopullisessa laissa ei huomioida pelkästään mediaania vaan yrittäjän kokonaistilanne. Suomen Taiteilijaseura jatkaa vaikuttamista sen eteen, että kuvataiteilijoiden asema huomioidaan tarkemmin.
 

Kohtaan ongelmia uuden YELin kanssa, mitä teen? 

Ota yhteys Suomen Taiteilijaseuran oikeudelliseen neuvontaan (yhteystiedot). 

Kuulemme mielellämme näistä tilanteista myös siksi, jotta osaamme viedä taiteilijoiden näkemyksiä kootusti päättäjille ja viranomaisille eteenpäin.


Aura Lehtonen
juristi

 

Korjaus 19.12.2022: korjattu työtulon minimitason määrä.