Story Villa Heinävaara avasi ovensa kansainvälisenä taiteilijaresidenssinä toukokuussa 2023. Ensimmäisen kesänä residenssi tarjosi ukrainalaisille taiteilijoille rauhallisen jakson lepoon ja työskentelyyn yhteistyössä Artists at Risk -organisaation kanssa. Pohjois-Karjalassa Joensuun maaseutualueella sijaitseva residenssi palvelee kotimaisia ja ulkomaisia eri alojen taiteilijoita ja luovien alojen ammattilaisia. Residenssiin on avoin, jatkuva haku. 

Story Villan puitteet kertovat vanhan kyläkoulun tarinaa. Heinävaaran kylätien varteen vuonna 1908 rakennettu kaksikerroksinen hirsirakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennussuojelukohde. Nyt entisissä, korkeissa luokkahuoneissa on valoisat työtilat. Tunnelmallisessa talokaunottaressa on majoitushuoneita kolme, yhteistiloina viihtyisät keittiö, oleskelutilat ja sauna.  

Residenssi sopii erinomaisesti kuvataiteilijoille, mutta myös muille luovan alan ammattilaisille.  

Story Villan ovet ovat avoinna luovaan työskentelyyn ympäri vuoden. Puitteet ovat kotoisan viihtyisät. Talossa on maalämpö, arvostamme kierrätystä ja kestävän kehityksen periaatteita, jotka ovat ohjenuoramme arjessa.  

Residenssin tavoitteena on tukea taiteellista toimintaa tarjoamalla taiteilijoille mahdollisuus pysähtyä luonnon rauhaan ja suomalaisen maaseutukulttuurin ajallisten kerrostumien äärelle.  

Story Villa Heinävaara tarjoaa tilaisuuden syventyä luovaan työhön ja tutkimukseen vailla häiriöitä tai vaatimuksia tietynlaisista lopputuloksista. Kulttuuristen kerrostumien läsnäolo sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksen jälki maisemassa tarjoavat elämykselliset ja inspiroivat puitteet taiteelliseen työhön. 

Residenssi tarjoaa taiteilijoille mahdollisuuden paikallisiin kontakteihin ja verkostoitumiseen muiden residenssin taiteilijoiden ja ympäröivän taidekentän kanssa. Taiteilija voi vapaasti asettaa tavoitteensa residenssijaksolle. Paikallistuntemusta ja käytännön apua on tarjolla tarvittaessa. Residenssissä syntyvällä taiteella on mahdollisuus jättää jälkensä maisemaan, kylän tarinaan, jopa sen asukkaisiin. 

Heinävaaran vaarakylä on yksi Suomen alle kahdesta sadasta valtakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta, Suomen maaseudun edustavimmista kulttuurimaisemista. Niiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. (ymparisto.fi) 

Taiteella on paikkansa ja tilansa kulttuurimaisemassa.  

 

Lisätietoja: www.storyvilla.fi