Kuntavaalikampanjamme logo, jossa lukee "Sinä mahdollistat, kuvataidetta kuntaan".

Suomen Taiteilijaseuran ja sen valtakunnallisten jäsenliittojen kuntavaalitavoitteet tähtäävät elävän, moninaisen ja korkeatasoisen kuvataidekentän ylläpitämiseen kunnissa. Siitä hyötyvät niin taiteen ammattilaiset kuin kuntalaiset.

Kuvataide on suositumpaa kuin koskaan. Vuonna 2019 suomalaisissa taidemuseoissa, gallerioissa ja kuvataidetapahtumissa vieraili yli 4,8 miljoonaa kävijää. Suomessa on elävä ja monipuolinen kuvataidekenttä, joka houkuttelee niin kuntalaisia kuin matkailijoita kulttuurin pariin.

Taiteen ja kulttuurin läsnäolo on kunnalle arvokas vetovoimatekijä. Taiteilijat tuovat kuntaan elinvoimaa, taidemuseot ja galleriat tuottavat elämyksiä kuntalaisille, ja julkiset taideteokset vahvistavat kunnan identiteettiä ja taiteen saavutettavuutta. Aktiivisella kulttuuritoiminnalla on myös mittavia kerrannaisvaikutuksia alueiden elinkeinoelämään.

1. Tuetaan taiteilijoiden työskentelyä ja paikallisia taidetoimijoita

Taiteilijat ja taidetoimijat luovat työllään kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista arvoa. Kunta voi houkutella luovia osaajia huolehtimalla, että taiteilijoilla on alueella ammattinsa harjoittamiseen hyvät edellytykset, kuten työtilaisuuksia ja työtiloja. Tärkeää on myös tukea paikallisia taiteen myynti- ja näyttelytoimijoita kuten gallerioita ja taidelainaamoja. Kunta voi lisäksi itse työllistää taiteen ja luovien alojen osaajia eri toimintasektoreilla. Kulttuuriala työllistää Suomessa jo yli 100 000 henkilöä, ja talouden arvonlisäyksestä sen osuus on 3,3 prosenttia.

2. Edistetään näyttelypalkkion vakiintumista museoissa ja reiluja korvauskäytäntöjä

Museoiden kävijämäärät ovat kasvaneet 2010-luvulla yli 50 prosenttia, ja monissa kunnissa ne ovat alueen suosituimpia vierailukohteita. Taidenäyttelyn pitäminen on myös kuvataiteilijan työn ydin. Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus näyttelyssä tehdystä työstä, kuten ripustuksesta ja yleisötilaisuuksista. Kunnat ovat museoiden suurin ylläpitäjätaho Suomessa, ja museoiden elinvoimaisuus sekä toimintamahdollisuudet tulee turvata myös vastaisuudessa. Kunnan on tärkeää edistää ja ylläpitää reiluja korvauskäytäntöjä kaikessa kulttuuritoiminnassaan.

3. Tilataan julkista taidetta

Julkisella taiteella on suomalaisten vankka tuki. Yli 70 prosenttia kansalaisista haluaa taidetta arkiympäristöönsä, kuten työpaikoille, kouluihin ja asuinalueille. Taidehankkeet luovat asukkaille laadukasta rakennettua ympäristöä ja tarjoavat työtä ammattitaiteilijoille. Arkiympäristöön sijoitettu taide on kaikkien saavutettavissa. Lähes kolmannes Suomen kunnista on jo sitoutunut prosenttiperiaatteeseen, eli käyttää osan rakennushankkeidensa budjetista taiteeseen. Kunta voi myös velvoittaa yksityiset rakennuttajat taiteen hankkimiseen. Taiteen tilaamisen ja rahoittamisen tapoja on monia.

Seuraa ja osallistu kuntavaalikampanjaamme sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #sinämahdollistat #kuvataidettakuntaan.