Eduskunnan valtiovarainvaliokunta lisäsi talousarvioesitykseen yhteensä 200 000 euroa teosostoihin kotimaisilta nykytaiteilijoilta. Näyttelypalkkiomallin osalta huomio kiinnittyy mallin laajentamiseen.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut omalta osaltaan käsiteltyä valtion talousarvion vuodelle 2022. Kuvataiteen osalta mukana on kiinnostavia uutisia koskien näyttelypalkkioita.
 
Talousarvioesitykseen sisältyy jo toista vuotta 1 miljoonan euron määräraha näyttelypalkkiomallin vakiinnuttamiseen. Valtiovarainvaliokunta pitää budjettimietinnössään tärkeänä, että näyttelypalkkiomallin käyttöä pyritään kehittämään ja laajentamaan myös pienempiin visuaalisen alan näyttelytoimijoihin. "Määräraha mahdollistaa mallin käyttämisen taidemuseoissa, mutta ei pienemmissä näyttelyorganisaatioissa. Mallia tulisikin alan toimijoiden mukaan laajentaa myös museoita pienempiin toimijoihin, kuten taidegallerioihin", mietinnössä todetaan.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi budjettimietinnön yhteydessä myös lisärahat eli niin kutsutut eduskunnan joululahjarahat. Monien kulttuurikohteiden ohella kuvataide sai osansa: Kansallisgallerialle lisättiin 100 000 euroa kotimaisten nykytaiteilijoiden taideteosten hankintaan ensi vuonna, ja niin ikään lisättiin Valtion taideteostoimikunnalle 100 000 euroa teoshankintoihin.

Eduskunta hyväksyy talousarvion lopullisesti ennen joulua.