Suomen Taiteilijaseura edustaa Suomen yli 3000 ammattikuvataiteilijaa ja toimii kuvataidealan kehittämiseksi. Vaalien alla haluamme nostaa esiin kolme viestiä: kulttuuribudjetin kohottaminen prosenttiin, kuvataiteen nostaminen rahoituskuopasta sekä näyttelypalkkiomallin laajentaminen gallerioihin.

Eduskuntavaalien 2023 ehdokkaat voivat ilmoittautua mukaan Kuvataiteen puolella -kampanjaamme täyttämällä oheisen lomakkeen. Lomakkeen täyttämisellä ehdokkaat sitoutuvat Suomen Taiteilijaseuran laatimiin teeseihin ja heidän nimensä julkaistaan verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme sekä uutiskirjeissämme, jotka tavoittavat laajalti kuvataiteilijoita, muita kuvataiteen ammattilaisia sekä kuvataiteen yleisöjä.

Suomen Taiteilijaseuran teesit:

 1. Kohotetaan kulttuuribudjetti prosenttiin
 • Taiteen ja kulttuurin rahoitus on nostettava 1 prosenttiin valtion budjetista ensi hallituskaudella.
 • Taiteen ja kulttuurin rahoitusta tulee vahvistaa pitkäjänteisesti, jotta taiteen ammattilaisten työllistyminen, organisaatioiden toimintamahdollisuudet, kulttuurin alueellinen saavutettavuus ja taiteen moninaisuus voidaan turvata.
   
 1. Nostetaan kuvataide rahoituskuopasta
 • Kuvataiteen rahoitus tulee nostaa yhdenvertaiseen asemaan muiden taiteenalojen kanssa. Kuvataiteen osuus on tällä hetkellä vain 1 % (15,6 M€) ja taide- ja yhdistelmämuseoiden osuus mukaan luettunakin 4 %. Vastaavasti esimerkiksi esittävän taiteen rahoitus on 20 % (Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 2021).
 • Lisärahoituksella vahvistetaan kuvataiteen saavutettavuutta sekä edistetään kuvataidealan työllisyyttä. Kuvataidealan yhdenvertaisten kasvumahdollisuuksien turvaamiseksi kuvataiteen rahoitusta tulee kasvattaa yhteensä 15 miljoonaa euroa.
   
 1. Laajennetaan näyttelypalkkiomalli gallerioihin
 • Muusikot voivat työllistyä orkesteriin ja näyttelijät teatteriin, mutta kuvataiteen alalla ei ole vastaavaa työllistävää rakennetta. Tähän haasteeseen vastaa näyttelypalkkiomalli, joka on taiteilijalle maksettava korvaus näyttelyä varten tehdystä työstä. Vuodesta 2022 alkaen museot ovat voineet hakea Museovirastolta avustusta näyttelypalkkion maksamiseksi taiteilijoille. Järjestelmän kustannus on 1M€ vuodessa, ja tämä tulee turvata pysyväksi osaksi valtion vuosittaista menokehystä.
 • Tulevalla hallituskaudella työ tulee saattaa päätökseen ja laajentaa näyttelypalkkiomalli koskemaan museoiden lisäksi taidegallerioita. Opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämän näyttelypalkkiotyöryhmän suosituksen mukaisesti malli tulee sisällyttää osaksi yhteisöjen toiminta-avustuksia. Laajentamisen vuosikustannus on noin 1,8M€. Museoita ja gallerioita koskeva yhtenäinen korvauskäytäntö lisää kuvataidealan yhdenvertaisuutta ja läpinäkyvyyttä ja saattaa kuvataiteilijat myös alueellisesti tasa-arvoisempaan asemaan. Laajimmassa muodossaan mallin vaikutus ulottuisi liki kaikkiin ammattimaisesti toimiviin, näyttelytoimintaa harjoittaviin kuvataiteilijoihin.

Oletko kuvataiteen puolella?
Allekirjoita teesit tämän lomakkeen kautta!