EU:n lainsäätäjät pääsivät joulukuussa alustavaan sopimukseen EU:n tekoälyasetuksesta (AI Act). Alustava sopimus huomioi generatiivista tekoälyä koskevia huolenaiheita, joita eurooppalaisia luovien alojen tekijöitä edustavat IAA Europe ja Authors’ Rights Initiative ovat muiden joukossa nostaneet esiin.

Neuvottelutulos sisältää taiteilijoiden kannalta merkittäviä ehdotuksia. Yleiskäyttöisten tekoälymallien kuten ChatGPT:n tulisi täyttää tiettyjä läpinäkyvyysvelvoitteita.

Tekoälymallien tulisi ensinnäkin noudattaa EU:n tekijänoikeuslainsäädäntöä. Tekijänoikeudella suojatun sisällön käyttämiseen tekoälymallien kouluttamisessa tulisi tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti saada tarvittaessa lupa oikeudenhaltijalta, ja oikeudenhaltijalla on oikeus kieltää suojatun aineiston käyttö.

Toiseksi tekoälymallien kouluttamiseen käytetystä aineistosta tulisi julkaista yhteenveto. Kouluttamiseen käytetyn aineiston läpinäkyvyys mahdollistaisi sen, että oikeudenhaltijat ja muut ulkopuoliset tahot voisivat arvioida, onko tekoälyn kouluttamisessa hyödynnetty laillisesti saatavilla olevaa aineistoa.

Lisäksi syväväärennökset ja muu tekoälyn avulla luotu sisältö tulisi alustavan sopimuksen mukaan merkitä siten, että ne voidaan erottaa ihmisen luomasta sisällöstä.

Lopullinen asetusteksti viimeistellään tulevina viikkoina, ja asetus on hyväksyttävä virallisesti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa, jotta se tulee voimaan. Tämän odotetaan tapahtuvan vuoden 2024 alkupuolella. Alustavan sopimuksen mukaan tekoälyasetusta alettaisiin soveltaa kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Yleiskäyttöistä tekoälyä koskevia sääntöjä sovellettaisiin jo vuoden kuluttua voimaantulosta.

Vaikka tekoälyasetuksen käytännön merkitys on vielä epäselvä ja todelliset vaikutukset edellyttävät asetuksen noudattamisen tehokasta valvontaa, on asetuksen sisällöstä saavutettu poliittinen yhteisymmärrys tekijöiden kannalta lupaava. Tekoälyasetus on oikeasuuntainen askel tekoälyn haittavaikutusten ehkäisemisessä sekä luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten turvaamisessa EU:ssa.

 

Lisätietoa:

Eurooppa-neuvoston tiedote

Euroopan komission tiedote

Euroopan parlamentin tiedote (englanniksi)