Kehysriihen mittaluokaltaan massiiviset avustusleikkauspäätökset opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle uhkaavat myös kulttuurialaa. Leikkauksen kohdentuminen kulttuurin valtioavustuksiin selviää kuitenkin vasta myöhemmin tänä vuonna.

Hallitus päätti kehysriihessään tällä viikolla, että opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusleikkaukset toteutuvat suunniteltua aikaisemmin ja hallitusohjelman laajimman skenaarion mukaisina, ja lisäksi niihin tehdään 25 miljoonan euron lisäleikkaus. Ensi vuonna leikkauksia kohdistuu valtionavustuksiin 75 miljoonaa euroa. Vuonna 2026 leikkauksia tehdään niiden lisäksi vielä toisen 75 miljoonan euron edestä, mikä tarkoittaa yhteensä siis massiivisia 150 miljoonan leikkauksia. Avustusleikkaus on osoitettu kaikkiin opetus- ja kulttuuriministeriön jakamiin avustuksiin, mutta suhde kulttuurin ja muiden alojen välillä ei ole vielä selvillä.

Valtion suora rahoitus taiteelle ja kulttuurille koostuu sekä valtionosuuksia saavista toimijoista (VOS-järjestelmä) että vapaasta kentästä. Molemmat saavat valtionavustuksia. 

Lisäksi yksityisen kopioinnin hyvitystä leikataan vuosittain 5,5 miljoonalla eurolla, eli puolella, ensi vuodesta alkaen. Hyvitys on lakisääteinen korvaus luovalle alalle siitä, että teoksia kopioidaan yksityiseen käyttöön. Mediataiteelle on jaettu korvauksesta tukea ja avustuksia AVEKin kautta. Myös OKM:n hallintoon kohdistuu 8,8 miljoonan euron supistus, jonka tarkoitus on vähentää valtionhallinnon tehtäviä ja velvoitteita. Alennetun arvonlisäverokannan nostaminen 14 %:n (nyt 10 %) koskee kulttuuritapahtumien pääsylippujen ohella useimpien taideteosten ensimyyntiä.

- Hallitus tunnistaa ohjelmassaan kulttuurin kasvupotentiaalin, mutta kehysriihessä tehtyjen päätösten vaikutukset kulttuurialan elinvoimaan ja toimintakykyyn ovat huolestuttavia. Kuvataiteen osuus kulttuurin rahoituksesta on vain 1 %, ja toimintaa tehdään jo nyt todella pienillä resursseilla ja vähällä paljon aikaan saaden. Kulttuurin lisäleikkaukset johtaisivat väistämättä organisaatioiden toiminnan supistamiseen tai lakkauttamiseen sekä osaamisvuotoon alalta. Toivomme, että tulevissa talousarvioneuvotteluissa ja budjettiriihessä ymmärretään, että kulttuurialan infrastruktuurin alasajolla olisi kauaskantoiset yhteiskunnalliset, sivistykselliset ja inhimilliset seuraukset, sanoo Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki.

Hallitus laatii parhaillaan kulttuuripoliittista selontekoa ja luovien alojen kasvustrategiaa, joten leikkaus kulttuurista olisi ristiriidassa kehitystyön kanssa.

Kulttuurin kohdistui tänä vuonna jo reilu 8 miljoonan euron leikkaus, joka on kuvataiteen toimialalla konkretisoitunut esimerkiksi kansainvälisyyshankkeiden ja suomalaisen taiteen vientimahdollisuuksien supistumisena. Yhdessä kuntien valtionosuuksien indeksijäädytysten ja sosiaaliturvaan kohdistuvien leikkausten kanssa kerrannaisvaikutukset kulttuurin kenttään ovat jo nyt olleet merkittävät.

Kehysriihessä päätettiin vastaavasti myös kulttuuria ja luovia aloja tukevista toimista. Kulttuurijärjestöt pääsevät verovähennyskelpoisen lahjoituskäytännön piiriin. Päätöksen yksityiskohdista ei ole vielä tarkempaa tietoa, mutta tämä on tervetullut askel kulttuurijärjestöjen rahoituspohjan laajentamiseksi. Lisäksi hallitus edistää luovien alojen T&K-intensiteetin lisäämistä sekä taiteen ja kulttuurin aloilta syntyvien tutkimuspohjaisten innovaatioiden kaupallistamista Business Finlandin kautta, mutta tämän rahoitusinstrumentin suuruudesta ei ole vielä kuultu tarkempaa tietoa.

Lisätietoja:
Annukka Vähäsöyrinki
Toiminnanjohtaja
annukka.vahasoyrinki@artists.fi