Suomen Taiteilijaseuran syyskokous hyväksyi seuralle kestävyyssuunnitelman vuosille 2024-2027. 

Suomen Taiteilijaseura on tunnistanut tarpeen huomioida paremmin seuran toiminnan ekologiset vaikutukset. Ilmastokriisin ja luontokadon kiihtyessä Taiteilijaseura haluaa niin pienentää omaa hiilijalanjälkeään ja ekologista jalanjälkeään, parantaa toiminnan ekologista kestävyyttä kuin vaikuttaa koko kuvataiteen alan kestävyyteen.

Uusi kestävyyssuunnitelma linjaa konkreettiset toimenpiteet hiilijalanjäljen ja ekologisen jalanjäljen pienentämiseen. Suunnitelma täydentää yhdistyksen strategiaa vuosille 2022–2026 ja vuosittaista toimintasuunnitelmaa.

Kestävyyttä on suunnitelmassa tarkasteltu erityisesti ilmaston ja ekologisen kestävyyden kannalta. Toiminnan eettiseen perustaan sekä hyvään hallintoon liittyviä toimenpiteitä on määritelty Suomen Taiteilijaseuran muissa ohjelmissa (mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma, turvallisen kokoustilan periaatteet ja säännöt).

Kestävyyssuunnitelmassa keskitytään Taiteilijaseuran oman toiminnan suoraan aiheuttamien hiili- ja luontojalanjälkien pienentämiseen. Taiteilijaseura kokee tärkeäksi edistää kestävän murroksen käytäntöjä koko kuvataiteen toimialalla. Vuonna 2023–2024 seura osallistuu alan yhteisten käytäntöjen edistämiseen Frame Finlandin koordinoiman ja usean kuvataidealan toimijan yhteisen Nykytaiteen digitaalinen ekolaskuri - hankkeen kautta.

Kestävyyssuunnitelma on jaettu temaattisiin kokonaisuuksiin: hiilijalanjälki, matkustuskäytännöt, tapahtumat ja kokoukset, toimitilat, digitaalinen hiilijalanjälki sekä sijoitustoiminta. Kukin osio sisältää konkreettiset toimenpiteet suunnitelman nelivuotiskaudelle.


Lisätiedot:
Viestintäpäällikkö Hanna Hannus
hanna.hannus@artists.fi