Suomen Taiteilijaseuran juristi Aura Lehtonen
Kuva: Maija Astikainen

Reilut neljä vuotta Suomen Taiteilijaseuran juristina ovat tulossa päätökseensä, ja lyhyen loman jälkeen aloitan työt opetus- ja kulttuuriministeriössä. Viimeisten työpäivien aikana olen palauttanut mieleeni tekemääni ja oppimaani, sekä pohtinut juristin työn merkitystä Suomen Taiteilijaseurassa.

Työni on tarjonnut syväsukelluksen kuvataiteen maailmaan ja taiteilijoiden työelämään. Olen ihaillut sitä rohkeutta, sinnikkyyttä ja ammattitaitoa, jolla taiteilijat tekevät työtään. Vuosien aikana on käynyt selväksi, että taiteilijan työ edellyttää valtavaa osaamisen kirjoa aina materiaaleista ja taiteen tekemiseen liittyvistä taidoista neuvottelutaitoihin, sekä esimerkiksi sopimusten, kirjanpidon, eläkkeiden ja apurahajärjestelmien ymmärtämiseen. 

Jos jotain, juristin työ Suomen Taiteilijaseurassa on ollut monipuolista. Se on pitänyt sisällään reilut 1 600 oikeudellista neuvontaa, yli 70 erilaista julkisen taiteen hakua, kymmeniä lausuntoja hallituksen esityksiin, satoja tapaamisia, useita luentoja ja asiantuntijapuheenvuoroja, sekä erilaisia kuvataiteilijoille suunnattuja oppaita ja ohjeistuksia.

Olen löytänyt itseni puolustamasta taiteen vapautta paikallislehdelle, kirjoittamasta taiteilijan puolesta valitusta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle sanoittaen kuvataiteilijan ansaintalogiikkaa ja kysynyt aluehallintovirastolta perusteluita rahanpesulain soveltamisesta toiminimellä teoksiaan myyviin kuvataiteilijoihin. 

Työni Suomen Taiteilijaseurassa on haastanut ja esittänyt valtavasti kysymyksiä: mihin taideteos loppuu, mitä julkinen tila tarkoittaa, millainen on hyvä sopimus ja mitkä ovat uusimman lainsäädännön vaikutukset taiteilijoille? 

Olen saanut kokea useita onnistumisen hetkiä yhdessä taiteilijoiden kanssa! Esimerkiksi kun taiteilijalta ensin evätty työttömyysturva on myönnetty tälle valitusprosessin jälkeen, tai kun vaikeat sopimusneuvottelut ovat ratkenneet myönteisesti. Yhdessä on iloittu, kun taiteilija on saanut jälkikäteen tekijänoikeuskorvauksia luvatta käytetystä teoksesta, tai neuvoteltua asianmukaisen korvauksen viitaten Suomen Taiteilijaseuran palkkio-ohjeistukseen. 

Oikeudellisen neuvonnan lisäksi viimeiset neljä vuotta ovat tarjonneet läpileikkauksen kuvataiteen edunvalvontaan. Itselleni läheisimmäksi osoittautui tekijänoikeuslainsäädännön uudistusprosessi, jonka parissa olen työskennellyt vuodesta 2019 lähtien. Prosessi on osoittanut, kuinka rakenteelliset muutokset tapahtuvat hitaasti ja vaativat pitkäjänteistä työskentelyä, sekä yhteistyötä läpi kulttuurinkentän. Innolla odotan myös uutta työtäni ministeriössä, jossa saan jatkaa itselleni tärkeiden tekijänoikeusasioiden parissa. 

Toivon, että kuluneiden vuosien aikana olen pystynyt omalla työlläni tukemaan taiteilijoita, jotta te olette voineet keskittyä olennaiseen, taiteen tekemiseen. Toivottavasti myös te olette kokeneet työni Taiteilijaseuran juristina luottamuksen arvoisena, sillä Taiteilijaseuran juristin työn merkitys kiteytyy luottamukseen. 

Myös taiteilijat ovat osaltaan rakentaneet vastavuoroista luottamussuhdetta kanssani. Taiteilijoiden kanssa työskentely on ollut antoisaa ja monikerroksista. Kiitän teitä maailmankuvani laajentamisesta, kulttuurin rikkauden esittämisestä ja taiteen suunnattoman laajan vaikutuksen osoittamisesta. Kiitos, että sain oppia taiteen merkityksestä tunteiden välittäjänä – etenkin näinä maailman aikoina se tuntuu erityisen ajankohtaiselta ja tärkeältä.

Taiteilijoiden kohtaamisen lisäksi parasta tässä työssä ovat olleet kollegat ja muut kulttuurin kentällä työskentelevät. Taidealalla tehdään töitä omistautuneesti ja ammattitaidolla, kysyen ja laajentaen ajattelua.   

Kiitos etenkin ihanille ja kannustaville työkavereille, joiden rautaista osaamista olen saanut imeä itseeni päivittäin. On ollut etuoikeus saada työskennellä ja kasvaa asiantuntijana Suomen Taiteilijaseurassa.  

Aura Lehtonen