Jos taiteilijan vuosittainen teosmyynti ylittää 15 000 euroa, on hän myynneistään arvonlisäverovelvollinen. Tällöin taiteilijan tulee ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Myynnin yhteydessä taiteilija perii ostajalta arvonlisäveron ja tilittää sen edelleen verottajalle. 

Taiteilijan on itse arvioitava, ylittääkö hänen myyntinsä 15 000 euron rajan. Jos arvonlisäverovelvollisen myynnin raja ylittyy verovuoden aikana, on vero suoritettava koko tilikauden myynnistä.  

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ilmoittautuminen edellyttää Y-tunnuksen hankkimista. Ohjeet arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymiseen löytyvät Verohallinnon sivuilta

Arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa, että taiteilijan tulee jättää paitsi esitäytetty veroilmoitus myös erillinen arvonlisäveroilmoitus. 

Jos myynti on yli 15 000 euroa mutta alle 30 000 euroa, arvonlisäverosta saa huojennusta. Tarkempaa tietoa arvonlisäveron alarajahuojennuksesta on Verohallinnon sivuillla

Teosmyynnin arvonlisävero

Jos taiteilijan vuotuinen myynti jää alle 15 000 euron, hän ei ole myynneistään arvonlisäverovelvollinen. Tällöin teosmyynnin alv-veroprosentti on 0 %.  

Rajan ylittyessä myynteihin tulee lisätä arvonlisävero, jonka veroprosentti on taideteosten osalta joko 10 % tai 24 %. 

Alennettua 10 % verokantaa sovelletaan Suomessa tapahtuvaan taide-esineiden ensimyyntiin silloin, kun teoksen alv-velvollisena myyjänä on: 

 • taideteoksen tekijä itse 

 • taiteilijan oikeudenomistaja, kuten perillinen 

 • taiteilijan nimissä ja lukuun toimiva välittäjä 

 • taide-esineitä satunnaisesti myyvä elinkeinonharjoittaja (ei kuitenkaan jälleenmyyjä) 

 

Taide-esineiksi katsotaan arvonlisäverotuksessa seuraavat taideteokset: 

 • Taiteilijan kokonaan käsin tekemät taulut, kollaasit, maalaukset, piirustukset ja pastellit. (Rakennussuunnitelmia ja –piirustuksia, teknisiä piirustuksia ja muita suunnitelmia ja piirustuksia teolliseen, kaupalliseen, topografiseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen ei pidetä taide-esineinä.) 
    

 • Alkuperäiskaiverrukset, -painokset ja – litografiat, joilla tarkoitetaan taiteilijan kokonaan käsin valmistamasta yhdestä tai useammasta laatasta suoraan saatuja mustavalkoisia tai värillisiä vedoksia, riippumatta hänen käyttämästään aineesta tai menetelmästä, jollei se ole ollut mekaaninen tai fotomekaaninen. 
    

 • Alkuperäisveistokset ja -patsaat mistä tahansa aineesta, edellyttäen, että ne ovat kokonaan taiteilijan luomia; taiteilijan tai hänen oikeudenomistajiensa valvonnassa valmistamat jäljennökset enintään kahdeksan kappaleen määrään. Massatuotantona valmistettuja jäljennöksiä sekä tavanomaisia kauppatavaran luontoisia käsityötuotteita ei pidetä taide-esineinä. 
    

 • Käsin kudotut kuvakudokset ja käsin tehdyt seinävaatteet ja niistä käsin taiteilijan alkuperäisluonnosten mukaan tehdyt jäljennökset, enintään kahdeksan jäljennöstä työtä kohden. 
    

 • Taiteilijan ottamat ja hänen vedostamansa tai hänen valvonnassaan vedostetut signeeratut ja numeroidut valokuvat, joiden määrä on rajoitettu kolmeenkymmeneen riippumatta koosta ja tukimateriaalista. Tällä tarkoitetaan myös taiteilijan valvonnassa otettuja valokuvia. 

Yleistä 24 % veronkantaa sovelletaan muuhun kuin yllä määriteltyjen taideteosten ensimyyntiin ja kaikkien taideteosten jälleenmyyntiin. Siten esimerkiksi mediataiteen ja installaatioiden sekä 30 kappalemäärän ylittävien valokuvien myynnin arvonlisävero on 24 %. 

Yleistä 24 % verokantaa sovelletaan myös silloin, kun arvonlisäverovelvolliselle taiteilijalle maksetaan näyttelypalkkio korvauksena näyttelyn eteen tehdystä työstä. 

Esittävän taiteen osalta on esiintyjän palkkiot säädetty kokonaan arvonlisäverottomiksi. Siten esimerkiksi performanssitaiteen osalta arvonlisäveroa ei peritä lainkaan. Myös tekijänoikeuskorvaukset ovat pääsääntöisesti arvonlisäverottomia. 

Lisäksi EU:n sisäisiä ja EU:n rajat ylittäviä ostoja ja myyntejä koskevat omat alv-säännöksensä (ks. tarkemmin Verohallinnon ohje). 

Arvonlisäveron laskeminen 

Arvonlisävero lasketaan lisäämällä tuotteen tai palvelun verottoman hinnan päälle arvonlisäveron osuus. Silloin kun esimerkiksi taideteoksen hinta on sovittu arvonlisäverottoman hinnan perusteella, jolloin hinnan perässä yleensä lukee ”alv 0 %”, arvonlisäveron osuus lasketaan seuraavasti: 

Alv 10 %: sovittu hinta (alv 0 %) x 1,10 = arvonlisäverollinen hinta 
Alv 24 %: sovittu hinta (alv 0 %) x 1,24 = arvonlisäverollinen hinta 

Toisinaan sopimuksessa on sovittu kokonaishinta, jonka tilaaja teoksesta arvonlisäveroineen maksaa. Tällöin esimerkiksi hinnan perässä yleensä lukee ”sis. alv”. Arvonlisäveron laskemisessa voi tässä tapauksessa käyttää seuraavia kaavoja: 

Alv 10 %: sovittu hinta (sis. alv) / 1,10 = arvonlisäveroton hinta 
Alv 24 %: sovittu hinta (sis. alv) / 1,24 = arvonlisäveroton hinta 

 
Lisätietoa: 

Verohallinnon ohje: Taide-, keräily- ja antiikkiesineiden arvonlisäverotus