Mikäli valtiovarainministeriön leikkausehdotus toteutuu, leikataan kulttuurista ensi vuonna 4,3 miljoonaa euroa. Summa tulisi tämän vuoden 8 miljoonan leikkauksen päälle. Poliitikoilla on vielä mahdollisuus kääntää suunta kehysriihessä.

Valtiovarainministeriö julkaisi torstaina 29.2. ehdotuksensa valtiontalouden kehyksiksi vuosille 2025–2028.

Esityksessä ehdotetaan, että kulttuurin ja taiteen määrärahoihin kohdistetaan ensi vuonna uusia säästöjä 4,3 miljoonaa euroa. Näistä 1 miljoona kohdistuisi taiteen ja kulttuurin valtionavustuksiin ja 3,3 miljoonaa esittävän taiteen ja museoiden valtionosuuksiin. Summa tulisi tämän vuoden 8 miljoonan leikkauksen päälle.

Sosiaalisessa mediassa usea toimija on viitannut 3,3 miljoonan euron kulttuurileikkaukseen, mutta lukuun ei sisälly vapaita kenttiä koskeva leikkausosuus. Valtion rahoitus taiteelle ja kulttuurille koostuu sekä valtionosuuksia saavista toimijoista (VOS-järjestelmä) että vapaasta kentästä. Molemmat saavat valtionavustuksia.

Suomen Taiteilijaseura vastustaa kulttuurileikkauksia.

- Orpon hallituksella on onneksi vielä mahdollisuus osoittaa olevansa kulttuurin puolella ja kääntää suunta huhtikuun kehysriihessä. Hallitusohjelmassa todetaan osuvasti, että kulttuurialan kasvu tukee koko yhteiskuntaa vahvistaen sen hyvinvointia, luovuutta ja kestävyyttä. Hallitus laatii parhaillaan kulttuuripoliittista selontekoa ja luovien alojen kasvustrategiaa, joten leikkaus kulttuurista olisi ristiriidassa kehitystyön kanssa, toteaa Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki.

Leikkausten sijaan esimerkiksi kuvataiteen alalla kaivataan kipeästi investointeja, jotta alan yhteisöt pystyvät luomaan kasvun malleja ja kehittämään esimerkiksi taiteen myyntiä, vientiä ja digitalisaatiota.

Suorien kulttuurileikkausten lisäksi kerrannaisvaikutuksia kulttuurialalle syntyy sosiaaliturvaleikkausten vaikutuksista usein epävarmoissa ja epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleviin freelancereihin. Myös kunnat ovat erittäin merkittävä kulttuurin rahoittaja Suomessa, joten indeksijäädytykset kuntien valtionosuuksiin vaikuttavat myös kulttuurin toimintaedellytyksiin. Lisäksi alennetun arvonlisäverokannan nostaminen 14 %:n (nyt 10 %) koskee kulttuuritapahtumien pääsylippujen ohella useimpien taideteosten ensimyyntiä.


Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki
annukka.vahasoyrinki@artists.fi, puh. 0400 773 105