kuva: Taidehalli / Patrik Rastenberger
kuva: Taidehalli / Patrik Rastenberger

Tänä keväänä kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioavustusta voi hakea entistä useampi näyttelynjärjestäjä, kun haku on laajennettu koskemaan ammatillisten museoiden lisäksi niihin rinnastuvia näyttelytoimijoita, kuten taidehalleja, sekä Taiken toiminta-avustusta saavia pienempiä näyttelytoimijoita. Avustus on tarkoitettu voittoa tavoittelemattomille näyttelytoimijoille, jotka eivät peri näyttelyvuokraa tai muuta vastaavaa maksua.

Museoviraston avustushaku näyttelypalkkioiden maksamiseksi aukeaa 14.3.2023 klo 9.00, ja avustusta voi hakea 25.4.2023 klo 15.00 saakka opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta. 

Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus taidenäyttelyä varten tehdystä työstä ja sitä hakee näyttelynjärjestäjä. Näyttelypalkkiojärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on huomioida kuvataiteilijoiden merkitys näyttelyn sisällön tuottajina ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada elantonsa taiteellisesta työstä. Näyttelypalkkio ei ole tuotantotuki teoksen valmistamiseen. Avustuksen osuus voi olla enintään 80 % näyttelypalkkiokustannuksista ja se on harkinnanvarainen. Avustus on haettavissa kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. 

"Näyttelypalkkiojärjestelmä auttaa museoita ja muita taidenäyttelyn järjestäjiä toimimaan vahvoina taiteen ja taiteilijoiden toimeentulon puolestapuhujina alueillaan ja siten turvaamaan pitkäjänteisesti taiteellista työtä ja kuvataiteen kehitystä”, todetaan Museoviraston hakuilmoituksessa.

Aiemmin avustusta näyttelypalkkioiden kattamiseen ovat voineet hakea vain ammatilliset museot. Keväällä 2023 haku laajenee koskemaan tietyin ehdoin myös museoihin rinnastuvia toimijoita sekä Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustuksen piiriin kuuluvia näyttelynjärjestäjiä.  

Suomen Taiteilijaseuran ajama askel kohti näyttelypalkkioiden laajenemista gallerioihin on siis otettu, mutta jotta yhä useampi pieni näyttelytoimija voisi luopua näyttelyvuokrakäytännöistään ja pääsisi avustuskriteerien piiriin, on kuvataiteen yhteisöjen yleisiä toimintaedellytyksiä vahvistettava poliittisella päätöksellä. Kuvataidealan yhteisissä hallitusohjelmatavoitteissa peräänkuulutetaan kuvataiteen yhteisörahoituksen kasvattamista 3M€:lla. Myös näyttelypalkkioavustukseen osoitetut määrärahat kaipaavat nostamista nykyisestä 1M€:sta 2,8M€:oon Suomen Taiteilijaseuran laskelmien mukaisesti hakijajoukon laajentuessa. 

Hakuohjeet ja lisätietoa luettavissa Museoviraston verkkosivuilla.