Suomen Taiteilijaseura edistää kuvataidealan tavoitteita yhdessä nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio ja tiedotuskeskus Frame Contemporary Art Finlandin sekä tekijänoikeusjärjestö Kuvaston kanssa.

Tiedote 9.3.2022

Suomen Taiteilijaseuran hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027 tavoittelevat kuvataidealan nostamista rahoituskuopasta. 

Hallitusohjelmatavoitteet esittävät kuvataiteen rahoituksen kasvattamista yhteensä 15 miljoonalla eurolla. Tämä vastaisi kuvataiteen rahoituksen nostamista yhdenvertaiseen asemaan muiden taiteenalojen kanssa. Lisärahoituksella voitaisiin vahvistaa kuvataiteen saavutettavuutta sekä edistää kuvataidealan työllisyyttä. 

“Kuvataidekohteisiin tehdään Suomessa vuosittain liki 5 miljoonaa käyntiä, ja suuri osa kuvataiteesta on yleisön ulottuvilla ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan. Kuvataiteessa ei kuitenkaan vielä ole vastaavia työllistäviä rakenteita kuin monilla muilla taiteenaloilla, minkä vuoksi arvostettukaan kuvataiteilija harvoin elää pelkällä taiteellisella työllään. Kuvataiteilijan tulee saada kohtuullinen korvaus aina, kun yleisö nauttii tai käyttää hänen teoksiaan, ja tähän tavoitteet esittävät konkreettisia ratkaisuja”, Suomen Taiteilijaseuran va. toiminnanjohtaja Annu Kemppainen sanoo.

Hallitusohjelmatavoitteet on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: Luova osaaminen vahvistaa Suomea, Arvostetaan kuvataiteilijan työtä ja Toimeentuloa kuvataiteesta. Taiteilijapoliittisten tavoitteiden lisäksi kuvataidealan vahvistamista tavoitellaan alan työllistävien yhteisöjen vahvemmalla asemalla sekä laajentamalla keinovalikoimaa, jolla kuvataiteilija voi ansaita taiteellisella työllään. Uutena tavoitteena on esimerkiksi näyttelypalkkiomallin laajentaminen taidegallerioihin. 

Suomen Taiteilijaseuran hallitusohjelmatavoitteiden 2023-2027 otsikko on Taide rakentaa parempaa yhteiskuntaa.

“Se tarkoittaa, että taiteilijoiden työtä tukemalla hankimme yhteiskunnan käyttöön luovaa ajattelua, joka ruokkii ja rakentaa. Taide on demokratian ja kriittisen keskustelun alusta, jota tulee ajatella kansalaisten perusoikeutena”, va. toiminnanjohtaja Annu Kemppainen sanoo.

Kuvataiteen alalle ensimmäistä kertaa yhteiset tavoitteet: Frame ja Kuvasto mukana yhteistyössä

Kuvataiteen alan hallitusohjelmatavoitteet on ensimmäistä kertaa työstetty yhteistyössä alan järjestöjen kesken. Suomen Taiteilijaseura edistää yhdessä nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio ja tiedotuskeskus Frame Contemporary Art Finlandin kanssa Luova osaaminen vahvistaa Suomea -kokonaisuuden tavoitteita.

“Visuaalisten taiteenalojen osuus valtion kulttuuribudjetista on tällä hetkellä vain 1 %. Kuvataiteen selkeä rahoituskuoppa hidastaa alan kehittymistä, työpaikkojen syntymistä ja kaupallisten toimintamallien rakentumista. Lisärahoituksella vahvistetaan kuvataiteen saavutettavuutta ja edistetään kuvataidealan työllisyyttä”, Frame Contemporary Art Finlandin toimitusjohtaja Raija Koli kertoo.

Yhdessä tekijänoikeusjärjestö Kuvaston kanssa edistetään kuvataiteilijoiden tekijänoikeuksiin liittyviä tavoitteita.

“Digitalisaatio muuttaa paitsi taiteen jakelua ja kulutusta, myös taiteellista työtä. On yhä tärkeämpää varmistaa, että tekijänoikeudet toteutuvat myös digitaalisissa toimintaympäristöissä. Konkreettinen tavoitteemme on varmistaa tekijöille suotuisa ja teosten käyttäjien kannalta toimiva lainsäädäntö ja riittävä rahoitus, jotta kuvataiteilijat saavat asianmukaisen korvauksen kokoelmissa olevien teostensa digitaalisesta käytöstä”, Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson sanoo.
 

Lisätietoja:

Va. toiminnanjohtaja Annu Kemppainen, Suomen Taiteilijaseura
annu.kemppainen@artists.fi, puh. 050 532 1470 

Toimitusjohtaja Raija Koli, Frame Contemporary Art Finland
raija.koli@frame-finland.fi, puh. 044 728 9938 

Toiminnanjohtaja Tommi Nilsson, Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry
tommi.nilsson@kuvasto.fi, puh. 040 511 9440
Svenska: Konstnärsgillet i Finlands mål för regeringsprogrammet under perioden 2023–2027 (PDF)

English: Cultural policy objectives 2023-2027 (PDF)