Forum Artis sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tehtävän laatia taide- ja kulttuurialan eettisen ohjeiston, jotka ovat nyt valmistuneet. Ohjeisto luovutettiin tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkoselle 28.2.2023.

Taide- ja kulttuurialalla on viime vuosina noussut esiin tarve edistää eettistä toimintaa. Vuoden 2020 alussa Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti kulttuurikentän edustajille keskustelutilaisuuden eettisyydestä. Keskustelussa pohdittiin, tulisiko taide- ja kulttuurialalle perustaa eettinen toimielin, mutta ministeriön asettaman selvityshenkilön selvityksen ja sitä seuranneen lausuntokierroksen perusteella ministeriö päätti antaa Forum Artisille tehtäväksi laatia alan eettinen ohjeisto.

Forum Artis on laatinut Taide- ja kulttuurialan eettisen ohjeiston pilottiversion, jota jalkautetaan toimialalle. Tarvittaessa ohjeistoa täydennetään palautteiden pohjalta. Forum Artis kokoaa myös lisätietoa alan ongelmista, seuraa eettisen ohjeiston toimivuutta ja sen vaikutuksia käytännössä. 

Forum Artis on nostanut esiin myös tarpeen edistää kulttuurialan esihenkilö- ja johtajakoulutusta. Laadittujen eettisten ohjeiden vaikutuksen riittävyyttä alan eettisyyden kehittämiseksi Forum Artis ehdottaa taide- ja kulttuurialan yhteistilaisuutta alkuvuonna 2024.

Pääset tutustumaan eettiseen ohjeistoon osoitteesta: www.eettinentaide.fi

Lisätietoja:

Hanna Kosonen
pääsihteeri, Forum Artis
p. 040 528 4876