Kuvataiteilijain huoltosäätiö myöntää tarveharkintaisia avustuksia taiteilijoille tai heidän omaisilleen.

Kertaluontoisia avustuksia myönnetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • vanhuusavustusta kuusikymmentä vuotta täyttäneille kuvataiteilijoille, joiden taloudellinen toimeentulo on niukka,
 • sairaus- tai työkyvyttömyysavustusta kuvataiteilijoille, jotka sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi eivät voi turvata toimeentuloaan varallisuudellaan, omalla työllään tai yhteiskunnan antaman taloudellisen tuen turvin sekä
 • hautausavustusta kuvataiteilijan kuoltua hänen lähimmille omaisilleen.

Huomioithan, että huoltosäätiöltä saatu avustus voi mahdollisesti vaikuttaa Kelan toimeentulotukeen. Selvitä tilanne tarvittaessa Kelasta.

Säätiön hallitus kokoontuu tarpeen mukaan käsittelemään saapuneet avustusanomukset.

Avustuksen hakeminen

 • Hakulomakkeen voi ladata tältä sivulta.
 • Voit täyttää hakemuksen sähköisesti suoraan lomakkeeseen tai tulostaa sen ja täyttää hakemuksen käsin.
 • Lomakkeen voi myös tilata asiamies Marketta Tuomaiselta.
 • Lomakkeeseen tulee täyttää edellisen vuoden verotuspäätöksen mukaiset verotulot.
 • Hakulomake toimitetaan asiamiehelle sähköpostitse tai postitse.

Avustusten veronalaisuus

 • Kuvataiteilijain huoltosäätiön myöntämät avustukset ovat saajalleen veronalaista tuloa. Huoltosäätiö ei ilmoita maksamiaan avustuksia verottajalle.
 • Avustuksen saajan on huolehdittava oma-aloitteisesti avustuksen ilmoittamisesta verotuksessa joko sähköisesti OmaVero-palvelussa tai paperilomakkeella 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset (3023). Avustuksen saaja voi samalla ilmoittaa Huoltosäätiön maksamaan avustukseen kohdistuvat menot.
 • Huoltosäätiön maksamat avustukset ovat verotuksessa muuta ansiotuloa. Avustuksen saaja vastaa avustuksesta perittävistä veroista.
   

Kuvataiteilijain huoltosäätiö ottaa vastaan lahjoituksia.