Kuvataiteilijain huoltosäätiö myöntää tarveharkintaisia avustuksia taiteilijoille tai heidän omaisilleen.

Kertaluontoisia avustuksia myönnetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • vanhuusavustusta kuusikymmentä vuotta täyttäneille kuvataiteilijoille, joiden taloudellinen toimeentulo on niukka,
  • sairaus- tai työkyvyttömyysavustusta kuvataiteilijoille, jotka sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi eivät voi turvata toimeentuloaan varallisuudellaan, omalla työllään tai yhteiskunnan antaman taloudellisen tuen turvin sekä
  • hautausavustusta kuvataiteilijan kuoltua hänen lähimmille omaisilleen.

Huomioithan, että huoltosäätiöltä saatu avustus voi mahdollisesti vaikuttaa Kelan toimeentulotukeen. Selvitä tilanne tarvittaessa Kelasta.

Säätiön hallitus kokoontuu tarpeen mukaan käsittelemään saapuneet avustusanomukset.

Avustuksen hakeminen

  • Hakulomakkeen voi ladata tältä sivulta.
  • Voit täyttää hakemuksen sähköisesti suoraan lomakkeeseen tai tulostaa sen ja täyttää hakemuksen käsin.
  • Lomakkeen voi myös tilata asiamies Annukka Vähäsöyringiltä.
  • Lomakkeeseen tulee täyttää edellisen vuoden verotuspäätöksen mukaiset verotulot.
  • Hakulomake toimitetaan asiamiehelle sähköpostitse tai postitse.

Kuvataiteilijain huoltosäätiö ottaa vastaan lahjoituksia.