Kuvataiteilijain huoltosäätiö myöntää tarveharkintaisia avustuksia taiteilijoille tai heidän omaisilleen.

Kertaluontoisia avustuksia myönnetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • vanhuusavustusta kuusikymmentä vuotta täyttäneille kuvataiteilijoille, joiden taloudellinen toimeentulo on niukka,
 • sairaus- tai työkyvyttömyysavustusta kuvataiteilijoille, jotka sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi eivät voi turvata toimeentuloaan varallisuudellaan, omalla työllään tai yhteiskunnan antaman taloudellisen tuen turvin sekä
 • hautausavustusta kuvataiteilijan kuoltua hänen lähimmille omaisilleen.

Avustusta voivat hakea Suomen Taiteilijaseuran seuraavien jäsenliittojen jäsenet ja heidän omaisensa: MUU ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot, Taidemaalariliitto tai Valokuvataiteilijoiden liitto.

Huomioithan, että huoltosäätiöltä saatu avustus voi mahdollisesti vaikuttaa Kelan toimeentulotukeen. Selvitä tilanne tarvittaessa Kelasta.

Säätiön hallitus kokoontuu tarpeen mukaan käsittelemään saapuneet avustusanomukset.

Avustuksen hakeminen

 • Hakulomakkeen voi ladata tältä sivulta.
 • Voit täyttää hakemuksen sähköisesti suoraan lomakkeeseen tai tulostaa sen ja täyttää hakemuksen käsin.
 • Lomakkeen voi myös tilata asiamies Marketta Tuomaiselta.
 • Lomakkeeseen tulee täyttää edellisen vuoden verotuspäätöksen mukaiset verotulot.
 • Hakulomake toimitetaan asiamiehelle sähköpostitse tai postitse.

Avustusten veronalaisuus

 • Kuvataiteilijain huoltosäätiön myöntämät avustukset ovat saajalleen veronalaista tuloa. Huoltosäätiö ei ilmoita maksamiaan avustuksia verottajalle.
 • Avustuksen saajan on huolehdittava oma-aloitteisesti avustuksen ilmoittamisesta verotuksessa joko sähköisesti OmaVero-palvelussa tai paperilomakkeella 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset (3023). Avustuksen saaja voi samalla ilmoittaa Huoltosäätiön maksamaan avustukseen kohdistuvat menot.
 • Huoltosäätiön maksamat avustukset ovat verotuksessa muuta ansiotuloa. Avustuksen saaja vastaa avustuksesta perittävistä veroista.
   

Kuvataiteilijain huoltosäätiö ottaa vastaan lahjoituksia.