Taideteosten myynnin yhteydessä nousee toisinaan esille kysymys teoksesta maksettavan vastikkeen laskutuksesta. Tällä puolestaan on vaikutus erityisesti verotukseen ja eläkkeisiin.

Taideteoksen kauppa

Silloin kun valmis taideteos myydään esimerkiksi näyttelystä, on myynnistä saatu vastike kauppahintaa. Kyse on kauppahinnasta, vaikka myyjä itse on valmistanut taideteoksen ja suurin osa kauppahinnasta perustuu tämän työpanoksen arvoon.

Kauppahinta ei ole vastiketta tehdystä työstä, eikä siitä toimiteta ennakonpidätystä tai peritä sosiaaliturva- tai eläkemaksuja. Kauppahinnasta perittävä arvonlisävero riippuu siitä, onko taideteoksen myyjä myynnistään arvonlisäverovelvollinen vai ei. Arvonlisäverosta on Kuinka elää kuvataiteella -sivustolla erillinen ohje.

Työkorvausta tilaustyöstä

Tilauksesta valmistetussa taidehankinnassa ei normaalisti ole kyse tavaran kaupasta, eikä tilaustyöstä maksettu vastike ole kauppahintaa. Jos vastike on tosiasiallisesti maksettu työstä, se on työkorvausta. Näin on yleensä tilausteosten kohdalla. Esimerkiksi taiteilijalta tilatusta muotokuvasta maksettu vastike on verottajan nimenomaisen ohjeen mukaan työkorvausta.

Jos työkorvauksen saaja on ennakkoperintärekisterissä, suorituksesta ei toimiteta ennakonpidätystä. Jos suorituksen saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä, työkorvauksen osuudesta toimitetaan ennakonpidätys. Taiteilijan tulee maksua varten toimittaa tilaajalle verokortti.

Työkorvauksesta ei suoriteta työnantajan sosiaaliturvamaksua. Se, onko työkorvauksena maksetusta suorituksesta maksettava eläkemaksuja, riippuu tilanteesta. Yleensä näin ei ole. Kuitenkin esimerkiksi kuntien maksamista työkorvauksista peritään kunnalliset eläkemaksut, ellei työn suorittajalla ole YEL-vakuutusta. On huomattava, että kunnallinen eläkemaksu maksetaan vain työn osuudesta. Työkorvauksena kuntien maksamien suoritusten osalta kannattaa tilaussopimuksessa tästä syystä johtuen erotella työn osuus materiaali-, ostopalvelu-, ym. kustannuksista.

Tilaustyö palkkana

Tilaustyö on mahdollista toteuttaa myös työsuhteessa työnantajaan, joskin harvemmin niin tosiasiassa toimitaan. Työsuhteeseen liittyy työnantajan johto ja valvonta. Palkasta on ennakonpidätyksen lisäksi suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksu. Työsuhteessa toteutettuun tilaustyöhön liittyvästä palkasta peritään myös lakisääteiset TyEL-maksut.

Verohallinnon ohje: palkka ja työkorvaus verotuksessa