Kuvataiteilija on aina oikeutettu asianmukaiseen korvaukseen työstään. Suomen Taiteilijaseura on koonnut kuvataiteilijoiden ja työn tilaajien käyttöön ohjeistuksen, joka auttaa heitä arvioimaan erilaisista tehtävistä kuvataiteilijoille maksettavia korvauksia.

Kuvataiteen palkkio-ohjeistus pitää sisällään taiteelliset tehtävät, asiantuntijatehtävät, esiintymiset, opetustehtävät ja julkisen taiteen tehtävät.

Kuvataiteilija voi hyödyntää ohjeistukseen koottua tietoa sopiessaan työnsä hinnasta ja ehdoista työn- tai toimeksiantajan kanssa. Ohjeistus auttaa myös työn tilaajaa arvioimaan eri työtehtävistä maksettavan kohtuullisen korvauksen määrää.