Kuvataideteoksen luoneelle taiteilijalle syntyy oikeus määrätä teoksestaan. Tämä oikeus käsittää teoksen kaikenlaisen käytön ja levittämisen niin alkuperäisessä kuin muutetussakin muodossa, myös eri menetelmää tai taidemuotoa käyttämällä. Toisen tekijänoikeuden alaan kuuluvien oikeuksien hyödyntämiseen tarvitaan tekijän lupa.

Taiteilijalle kuuluva yksinoikeus ei ole rajoittamaton. Taiteilija voi itse luovuttaa tekijänoikeuteen kuuluvia oikeuksiaan joko kokonaan tai osittain sopimusteitse korvausta vastaan. Oikeudet voi myös luovuttaa toistaiseksi tai määräaikaisesti. Lisäksi tekijänoikeutta on rajoitettu suoraan lain nojalla.

Taideteoksen tekijälle kuuluvat oikeudet jakautuvat taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin. Jaottelu on siinä määrin merkittävä, että vain taloudelliset oikeudet on mahdollista luovuttaa kokonaan tai osittain.

Taloudellisten oikeuksien keskeistä sisältöä on oikeus teoskappaleen valmistamiseen. Tällä tarkoitetaan kaikenlaista teoksen toisintamista: painamista, monistamista, kopioimista ja tallentamista. Kuvataideteoksen valokuvaaminen on kappaleen valmistamista, samoin esimerkiksi valokuvan tai kuvataiteen teoksen muuttaminen digitaaliseen muotoon.

Toinen tekijänoikeuden taloudelliseen hyödyntämiseen liittyvä oikeus on oikeus saattaa teos yleisön saataville. Tämä toteutetaan teostyypistä riippuen näyttämällä, esittämällä, levittämällä tai välittämällä. Kuvataiteen teosten osalta kysymys on ennen kaikkea teoksen näyttämisestä. Teoksen välittämisellä puolestaan tarkoitetaan paitsi teoksen fyysistä välittämistä myös sen välittämistä verkossa.

Mainitut taloudelliset oikeudet ovat se tekijänoikeuteen osa, joka voi olla taloudellisen vaihdannan kohteena. Taiteilijalla on oikeus saada korvaus tekijänoikeuden taloudellisten oikeuksiensa luovutuksesta, esimerkiksi teoksen käytöstä. Tähän perustuvat teoksen osalta oikeus korvaukseen kuvan käytössä verkossa ja kuvataiteilijan oikeus saada näyttelykorvausta omistamansa teoksen näyttämisestä esimerkiksi galleriassa.

On hyvä huomata, että teoskappaleen luovuttaminen ei automaattisesti tarkoita tekijänoikeuden luovuttamista. Esimerkiksi videokappaleen luovuttamiseen ei itsessään sisälly oikeutta esittää sitä julkisesti tai välittää sitä eteenpäin, vaan tästä sovitaan erikseen tekijänoikeussopimuksella.

Kuvan käyttöön liittyvät korvaukset

Pääsääntönä on, että teoksen käyttöön tarvitaan tekijän tai muun oikeudenhaltijan lupa ja taiteilijalla on oikeus saada korvaus teosten käytöstä. Tämä koskee kuvataiteen teoksia esimerkiksi silloin, kun taideteoksesta otettu kuva halutaan laittaa esimerkiksi verkkosivuille. Myös taiteilija tarvitsee luvan, jos hän käyttää toisen henkilön teosta oman teoksensa osana.

Lupa tarvitaan aina, lukuunottamatta tilanteita, joissa teoksen käyttö kuuluu laissa erikseen mainittujen tekijänoikeuden rajoitusten piiriin. Kuvien osalta luvan myöntää taiteilija tai edustamiensa taiteilijoiden osalta Kuvasto ry.

Näyttelykorvaukset

Teoksen julkinen näyttäminen on yksi teoksen yleisön saataville saattamisen muoto.  Omistuksessaan olevan teoksen tai teoskappaleen julkisesta näyttämisestä taiteilija on oikeutettu ns. näyttelykorvaukseen.

Korvaus maksetaan taiteilijalle tai edustamiensa taiteilijoiden osalta Kuvasto ry:lle.

Myös audiovisuaalisia teoksia esitetään näyttelyissä. Niiden osalta kysymys ei kuitenkaan ole julkisesta näyttämisestä vaan julkisesta esittämisestä. AV-teosten ja muiden yhdistelmäteosten osalta on Kuinka elää kuvataiteella –sivustolla oma ohjeensa.

Näyttelyssä esillä olevien teosten osalta tekijänoikeutta on rajoitettu tiedotus- ja markkinointitarkoitusta varten. Näyttelyssä tai museon kokoelmassa olevan teoksen saa kuvata näyttelyä tai myyntiä koskevaan tiedotukseen tai näyttelyluetteloon. Tämä tekijänoikeuden poikkeus ei kuitenkaan ulotu digitaaliseen sisältöön. Taideteoksesta otetun kuvan sisällyttäminen verkossa julkaistuun näyttelyluetteloon edellyttää tekijän lupaa. Muutoinkin taiteilijan ja näyttelyn järjestäjän on hyvä sopia tekijänoikeuksista osana näyttelysopimusta.