Yhdistelmä eli ns. kokoomateos luodaan yhdistämällä osia eri taiteenlajien elementeistä. Yhdistelmäteoksen tekijällä on teoskynnyksen ylittyessä tekijänoikeus luomaansa uuteen teokseen.

Usein tällaisessa kokoomateoksessa käytetään toisen henkilön tekijänoikeuden piiriin kuuluvaa materiaalia: musiikkia, ääntä tai kuvaa. Tällöin yhdistelmäteoksen tekijän tulee huolehtia teoksensa eri elementteihin liittyvien, muille kuuluvien tekijänoikeuksien huomioinnista. Esimerkiksi audiovisuaalista materiaalia sisältävän yhdistelmäteoksen esittämiseen tarvitaan kaikkien osateosten alkuperäisten tekijöiden tai oikeudenomistajien lupa.

Teoksesta käytöstä riippuu, mitä lupia muiden tekijäoikeuksia sisältävän kokoomateoksen käyttämiseen tarvitaan. Tilanteesta riippuen tarvitaan usein tallennuslupa, esityslupa ja kuvankäyttölupa.

Luvan myöntää alkuperäisteoksesta riippuen tekijä itse, tuottaja tai tekijäoikeuksien valvontaa hoitava järjestö. Luvasta on yleensä maksettava korvaus.

Toisen tekijänoikeuden piiriin kuuluvaa materiaalia sisältävän videon esittämistä varten on hankittava esityslupa. Musiikin osalta luvan myöntää tilanteesta riippuen tuottaja/tekijä itse tai musiikintekijöitä edustava Teosto ry.

Tallennuslupa tarkoittaa lupaa käyttää musiikkia esimerkiksi kuvatallenteilla, ja sen myöntää säveltäjien, sanoittajien ja kustantajien oikeuksia valvova Nordisk Copyright Bureau (NCB).

Levytetyn tai muuten tallennetun musiikin käyttöön erilaisilla ääni- ja kuvatallenteilla tarvitaan myös musiikin esittäjien ja tuottajien lupa, jonka myöntää Gramex ry.

Silloin kun yhdistelmäteos sisältää toisen tekijänoikeuden alaista kuvamateriaalia, tarvitaan kuvankäyttölupa, jonka myöntää tekijä itse tai edustamiensa taiteilijoiden osalta Kuvasto ry.

Toisinaan kuvataiteen teoksissa käytetään yksittäisiä runoja tai tekstikatkelmia teoksen osana. Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry myöntää kirjallisuuden osalta julkaisulupia, jotka oikeuttavat käyttämään tekijänoikeuden alaisia kirjallisia teoksia osana uutta julkaisua.

Jos audiovisuaalista teosta esitetään julkisesti festivaaleilla, näyttelyssä tai muussa tapahtumassa, tapahtuman järjestäjä on velvollinen hakemaan tapahtumaa varten Teosto ry:ltä tapahtumaluvan, jonka kattaa kaikki esitykset.

LINKIT
Teosto ry (esitys- ja tapahtumaluvat)
Nordisk Copyright Bureau (tallennuslupa)
Gramex ry (äänitteiden tallennuslupa)
Kuvasto ry (kuvankäyttökorvaus)
Sanasto ry (julkaisulupa)