Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen. Tekijänoikeus suojaa teoksen persoonallista ilmaisumuotoa. Tekijänoikeus ei suojaa ideaa tai aihetta, vaan ainoastaan teoksesta ilmenevää itsenäistä ja omaperäistä ilmaisua.

Tekijänoikeuden syntyminen ei edellytä rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti teoskynnyksen ylittävän teoksen luoneelle henkilölle, eli teoksen tulee olla itsenäinen ja omaperäinen.

Suojattavien teosten kirjo on laaja, eikä korkeaa taiteellista laatua edellytetä. Esimerkiksi kuvataiteen teosten osalta teoskynnys on varsin matala. Kuvataiteen teoksia ovat mm. maalaukset, veistokset piirustukset, taidegrafiikka ja ympäristötaideteokset. Video- tai multimediateokset ovat yleensä audiovisuaalisia teoksia.

Tekijänoikeus syntyy aina teoksen tekijälle eli ihmiselle. Yrityksillä ja muilla organisaatioilla voi olla vain tekijältä tai valokuvaajalta siirtyneitä oikeuksia. Tämä koskee myös työ- tai virkasuhteessa luotuja teoksia tai otettuja valokuvia.

Myös teoksen luonnos ja keskeneräinen teos voivat saada suojaa.

Tekijänoikeus antaa tekijälle yksinoikeuden määrätä teoksensa käytöstä

Tekijällä on yksinoikeus päättää teoksensa käytöstä. Siten kuvataideteoksen luoneelle taiteilijalle syntyy oikeus määrätä teoksestaan. Tämä oikeus käsittää teoksen kaikenlaisen käytön ja levittämisen niin alkuperäisessä kuin muutetussakin muodossa, myös eri menetelmää tai taidemuotoa käyttämällä.

 Se, joka haluaa käyttää teosta, tarvitsee siihen tekijän luvan. Luvasta on tekijänoikeuden haltijalle yleensä maksettava korvaus.

Tekijänoikeus muodostuu taloudellisista ja moraalisista oikeuksista. Taloudellisiin oikeuksiin kuuluvat oikeus valmistaa teoksesta kappaleita, teoskappaleiden levittäminen ja teoksen julkinen esittäminen. Moraalisiin oikeuksiin kuuluvat isyysoikeus ja respektioikeus. Moraaliset oikeudet suojaavat tekijän persoonaa. Isyysoikeus edellyttää, että tekijän nimi mainitaan hyvän tavan mukaisesti teoksen yhteydessä. Respektioikeus puolestaan kieltää teoksen muuttamisen taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla. Moraalisia oikeuksia tekijä ei voi luovuttaa.

Tekijä voi harkintansa mukaan luovuttaa tekijänoikeuteen kuuluvat taloudelliset oikeutensa kokonaan tai osittain. Käytännössä tekijänoikeuksien kokonaisluovutus on kuvataiteen alalla harvinaista, osittaisluovutukset puolestaan yleisiä. Tekijänoikeuden luovuttamisesta on Kuinka elää kuvataiteella –sivustolla erillinen ohje Kuvataiteilijan taloudelliset tekijänoikeudet.

Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta. Suoja-aika on sama koko Euroopan Unionin alueella. Suoja-ajan jälkeen teokset ovat vapaasti käytettävissä. Moraaliset oikeudet sen sijaan eivät vanhene.

Tekijänoikeuteen kuuluu myös luoksepääsyoikeus, jonka mukaisesti kuvataiteilijalla ja osin myös hänen perikunnallaan on oikeus saada luovuttamansa teos nähtävilleen. Luokepääsyoikeuden käyttäminen edellyttää, että teoksen luokse pääseminen on tarpeen tekijän taiteellisen työn kannalta tai hänen taloudellisten oikeuksiensa toteuttamiseksi, eikä siitä aiheudu kohtuutonta haittaa teoksen omistajalle tai haltijalle. Luoksepääsyoikeuden käyttäminen voi olla tarpeen esimerkiksi teoksen kuvaamiseksi matrikkelia tai teosluetteloa varten.

Lähioikeudet suojaavat tekijän suoritusta

Tekijänoikeudellista suojaa saavat myös teoskynnyksen ylittävät valokuvat. Varsinaista tekijänoikeudellista suojaa saadakseen valokuvien tulee olla itsenäisiä ja omaperäisiä. Teoskynnyksen alapuolelle jäävät, ns. tavalliset valokuvat nauttivat tekijänoikeutta kevyempää, lähioikeuksien suojaa.

Pääosa kuvataiteen teoksista nauttii varsinaista tekijänoikeudellista suojaa. Tätä kevyemmän, lähioikeuksien suojalla on valokuvien lisäksi merkitystä lähinnä audiovisuaalisella alalla. Näitä ovat erityisesti esittävän taiteilijan sekä ääni- ja kuvatallenteen tuottajan suoja.

Lähioikeuksien tuottama suoja ei edellytä teoskynnyksen ylitystä. Lähioikeuksien suoja-aika on 70 tai 50 vuotta esitys- tallennus- tai julkaisuvuoden päättymisestä.

Sisällöltään lähioikeuksien suoja on varsinaista tekijänoikeutta rajatumpi. Suoja vaihtelee lähioikeuden kohteesta riippuen.