Kuvataiteilijalla on muiden tekijänoikeuskorvausten ohella oikeus erityiseen, vain kuvataiteen teoksia koskevaan korvaukseen teoksensa jälleenmyynnistä.

Kuvataiteilijoiden mahdollisuus saada korvausta teoksensa arvonnoususta on muita taiteenaloja rajoitetumpaa. Tämän vuoksi kuvataiteilijalla on muiden tekijänoikeuskorvausten ohella oikeus erityiseen, vain kuvataiteen teoksia koskevaan korvaukseen teoksen jälleenmyynnin yhteydessä.

Jälleenmyyntikorvausta on maksettava silloin, kun taidemarkkinoiden ammattilainen myy kuvataiteen teoksen. Jälleenmyyntikorvausta ei kerätä teoksen ensimyynnistä eli tekijän omistuksessa olevan teoksen myynnistä.

Jälleenmyyntikorvauksen suorittamisesta vastaa teoksen myyntiin osallistunut taidemarkkinoiden ammattilainen: myyjä, välittäjä tai ostaja. Kuluttajien väliset kaupat on suljettu jälleenmyyntikorvauksen ulkopuolelle.

Jälleenmyyntikorvaus koskee kaikkia kuvataiteen teoksia. Näitä ovat taiteilijan itsensä tekemät teokset ja taiteilijan tai hänen luvallaan tehdyt kopiot, edellyttäen kuitenkin, että niitä on valmistettu rajoitettu määrä. Jälleenmyyntikorvausta saa esimerkiksi seuraavista teosten jälleenmyynnistä: maalaukset, veistokset, piirrokset, lasi- keramiikkataide, taidegrafiikka, valokuvataide, taidekäsityö, tekstiilitaide ja taideteollisuuden tuotteet, installaatiot ja videotaideteokset.

Oikeus jälleenmyyntikorvaukseen edellyttää, että teoksen tekijänoikeudellinen suoja-aika on voimassa. Suomessa suoja-aika on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Jälleenmyyntikorvausten keräämisestä ja tilittämisestä huolehtii visuaalisen alan tekijänoikeusjärjestö Kuvasto ry. Muista tekijänoikeudellisista korvauksista poiketen Kuvasto ry huolehtii jälleenmyyntikorvauksen tilittämisestä myös sellaisille taiteilijoille, jotka eivät kuulu Kuvastoon. Tilittäminen koskee myös ulkomaisia taiteilijoita, kun taiteilijoiden teosmyynti tapahtuu Suomessa.

Lisätietoja jälleenmyyntikorvauksesta löytyy Kuvasto ry:n verkkosivuilta.